Trang chủ » Thuật ngữ FAQ | Archive of Our Own

Thuật ngữ FAQ | Archive of Our Own

Lạm Quyền

Trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ), Lạm quyền thường chỉ ban giải quyết và xử lý lạm quyền cho AO3, như những lời phàn nàn và những ca vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ. Bạn hoàn toàn có thể liên hệ ban Xử lý Lạm quyền qua Đơn Báo cáo Lạm quyền mới .

Từ Khóa Bổ Sung

Từ khóa bổ trợ hoàn toàn có thể được thêm vào tác phẩm trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) để phân phối thông tin về nội dung tác phẩm mà không thuộc những loại từ khóa khác. Bạn hoàn toàn có thể thêm vào mục này bất kỳ gì bạn muốn người đọc biết về tác phẩm của bạn. Vui lòng xem Có những loại từ khóa nào ? để biết thêm thông tin .

ADT hoặc AD&T

Đây là từ viết tắt cho tên tiếng Anh của ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ, ban điều hợp phong cách thiết kế và tăng trưởng ứng dụng cho OTW ( Tổ Chức cho những Tác Phẩm được Biến Đổi ). Hiện tại, dự án Bất Động Sản duy nhất của ban là việc phong cách thiết kế một gói ứng dụng mở, OTW-Archive, để truy vấn Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) .

AO3

Từ viết tắt “AO3” đến từ những chữ đầu của tên tiếng Anh của trang web, Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)—một chữ A và ba chữ O. AO3 là một không gian phi thương mại và phi lợi nhuận dùng để lưu trữ tác phẩm được biến đổi như là fanfiction, và trong tương lai, fanart, fan video, và truyện đọc.

Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta

Vui lòng xem AO3 .

Thông Tin Tác Phẩm

Nói chung, thông tin tác phẩm là một tóm tắt ngắn, tán dương một thứ nào đó ( ví dụ như một quyển sách ) để khuyến khích người mua ( Từ điển Merriam-Webster ). Trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ), từ này chỉ những thông tin được ” đóng hộp ” trên trang liệt kê tác phẩm, gồm có : tiêu đề và người phát minh sáng tạo, người nhận ( nếu có ), ngày đăng hoặc ngày update ( ngày nào gần đây hơn ), fandom, phân loại, cảnh báo nhắc nhở, từ khóa, tóm tắt tác phẩm, ngôn từ, và một số ít thống kê. Vui lòng xem ví dụ trong ảnh chụp màn hình hiển thị dưới đây .

thông tin tác phẩm, bao gồm tiêu đề, người sáng tạo, người nhận, ngày cập nhật, fandom, phân loại, cảnh báo, quan hệ, nhân vật và từ khóa bổ sung, tóm tắt tác phẩm, ngôn ngữ của tác phẩm, số từ tổng cộng, số chương và lượt xem

tin tức được ” đóng hộp ” ở đầu trang một tác phẩm hoặc một bộ ( gồm phân loại, cảnh báo nhắc nhở, từ khóa, ngôn từ, bộ sưu tập, bộ tác phẩm, thống kê, v.v. ) đôi lúc cũng được gọi là thông tin tác phẩm .

Đánh Dấu

Đánh dấu là một thứ ( ví dụ như một mục trong bảng tùy chọn, hoặc một hình tượng ) để giúp bạn nhanh gọn đi thẳng đến một thứ khác ( ví dụ như một website ) mà bạn đã từng xem ( Từ điển Merriam-Webster ). Trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ), người dùng đã đăng nhập hoàn toàn có thể dùng công dụng ghi lại để lưu lại một tác phẩm hoặc một bộ tác phẩm để nhớ hoặc truy vấn về sau. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Đánh Dấu để biết thêm chi tiết cụ thể .

Thử Thách

Một thử thách là một hoạt động giải trí có tổ chức triển khai, trong đó người tham gia đồng ý chấp thuận trình diễn hoặc phát minh sáng tạo những hoạt động giải trí hoặc tác phẩm của fan dựa theo tiêu chuẩn được xác lập trước. ( Fanlore ) .
Trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ), một thử thách hoàn toàn có thể là một Meme Tạo Cảm Hứng hoặc một dịp Trao Đổi Quà .

Bộ Sưu Tập Đóng

Một bộ sưu tập đóng trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) là một bộ sưu tập không gật đầu tác phẩm mới. Ví dụ, một bộ sưu tập hoặc một thử thách cho một khoảng chừng thời hạn nhất định ( như “ Trao đổi fic Secret Santa nhân Giáng Sinh năm ngoái ! ” ) hoàn toàn có thể sẽ bị đóng sau khi khoảng chừng thời hạn đó đã trôi qua. Đây là quyết định hành động của chủ bộ sưu tập .

Đồng Tác Giả/Người Đồng Sáng Tạo

Đồng tác giả hay người đồng phát minh sáng tạo chỉ một tác giả hoặc người phát minh sáng tạo đã hợp tức với một hoặc nhiều người khác để tạo ra tác phẩm. Hiện tại, hai từ này đang được dùng với nghĩa giống nhau, vì chúng tôi khởi đầu sử dụng thuật ngữ không chỉ tương quan đến fic trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) .

Phong Cách của Người Sáng Tạo

Phong cách của người phát minh sáng tạo chỉ một phông nền tác phẩm mà người sáng tạo tác phẩm sử dụng. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Phông nền và Giao diện AO3 để biết thêm chi tiết cụ thể .

Bảng Điều Khiển

Bảng điều khiển và tinh chỉnh là trang chủ của thông tin tài khoản Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) của bạn. Để biết thêm thông tin, sung sướng xem Bảng tinh chỉnh và điều khiển là gì ?

DMCA

Từ này viết tắt cho Digital Millennium Copyright Act. Để biết thêm thông tin về luật này và chủ trương của chúng tôi về những khiếu nại DMCA, vui mừng xem Chính sách DMCA .

Câu Hỏi Thường Gặp

Mục câu hỏi thường gặp (FAQ) trả lời những điều người dùng thường xuyên hỏi về Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Để xem FAQ, chọn “About” (Về chúng tôi) trong bảng tùy chọn chính, sau đó chọn FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp). Bạn cũng có thể xem một số hướng dẫn trong mục lục này.

Trao Đổi Quà

Trao đổi quà trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) là một thử thách để liên kết những người tham gia dựa vào những nhu yếu của họ và những gì họ chuẩn bị sẵn sàng sáng tác. Sau đó họ sáng tác tác phẩm cho người được liên kết với họ, và đổi lại, nhận được tác phẩm người khác tạo cho họ. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Bộ sưu tập và Thử thách để biết thêm chi tiết cụ thể .

Lượt Xem

Lượt xem là số lần tác phẩm của bạn được truy vấn. Vui lòng xem Một lượt xem là gì ? để biết thêm thông tin .

Tán Dương

Tán dương là một hình tượng số người xem hoàn toàn có thể để lại trên một tác phẩm để bộc lộ họ thích tác phẩm đó. Vui lòng xem Tán dương là gì ? để biết thêm thông tin .

Đánh Dấu Cho Lát Nữa

Đánh dấu cho lát nữa là một tiểu mục trong Lịch sử của bạn. Tùy chọn này được cho phép bạn lưu lại một tác phẩm bạn đã truy vấn và muốn xem lại một lúc nào khác. Vui lòng xem Nút ” Mark for Later ” ( Đánh Dấu cho Lát Nữa ) làm gì ? để biết thêm thông tin .

Bộ Sưu Tập Được Quản Lý

Bộ sưu tập được quản trị trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) là một bộ sưu tập trong đó mọi tác phẩm trước khi Open cần có sự gật đầu của một người quản trị. Đây là quyết định hành động của chủ bộ sưu tập .

Tách Riêng

Thay vì xóa hẳn tác phẩm, bạn hoàn toàn có thể tách riêng tác phẩm. Khi bạn tách riêng một tác phẩm, bạn xóa tên người dùng và bút danh của bạn khỏi tác phẩm đó, nhưng những người dùng khác vẫn hoàn toàn có thể truy vấn tác phẩm trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ). Vùi lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Tách Riêng để biết thêm thông tin .

OTW

“ OTW ” là từ viết tắt cho Organization for Transformative Works ( Tổ Chức cho những Tác Phẩm được Biến Đổi ), tổ chức triển khai mẹ của Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ). OTW là một tổ chức triển khai phi doanh thu xây dựng và duy trì bởi fan, nhằm mục đích bảo vệ quyền truy vấn tác phẩm của fan và bảo tồn lịch sử vẻ vang và văn hóa truyền thống của fan. Vui lòng xem công bố thiên chức của OTW để biết thêm thông tin về lý tưởng của chúng tôi .

Meme Tạo Cảm Hứng

Meme tạo cảm hứng trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ) là một loại thử thách mà người tham gia hoàn toàn có thể để cử tối thiểu một sáng tạo độc đáo tạo cảm hứng mà những người tham gia khác hoàn toàn có thể dùng để tạo tác phẩm. Vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Bộ Sưu Tập và Thử Thách để biết thêm cụ thể .

Bút Danh & Bút Danh Mặc Định

Pseud (Bút danh), viết tắt cho pseudonym, là một tên bổ sung không bắt buộc, được liên kết với tài khoản của bạn. Khi bạn đăng tác phẩm với bút danh, bút danh đó sẽ hiện lên cùng tên người dùng của bạn. Bút danh mặc định là bút danh được liên kết tự động với tất cả các tác phẩm, bình luận, bộ, và đánh dấu của bạn, trừ phi bạn chọn bút danh khác.

Nếu bạn chưa chọn một bút danh mặc định, bút danh mặc định sẽ là tên người dùng của bạn .
Để biết thêm thông tin về bút danh và cách sử dụng bút danh trên Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ), vui mừng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Bút Danh .

Phông Nền

Phông nền là một tập tin định dạng để thay đổi giao diện của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) cho những người dùng đang đăng nhập. Phông nền được viết bằng ngôn ngữ lập trình CSS. Phông nền trang thay đổi giao diện AO3 cho mỗi mình bạn. Phông nền tác phẩm thay đổi giao diện tác phẩm của bạn cho những người dùng khác, nhưng họ có thể tắt đi nếu họ muốn. Vui lòng xem Phông nền là gì? để biết thêm thông tin.

Từ Khóa

Từ khóa là một từ hoặc cụm từ được thêm vào tác phẩm hay lưu lại để bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm thuận tiện hơn. Vui lòng xem Từ khóa là gì ? để biết thêm thông tin .

Người Sắp Xếp Từ Khóa

Những người sắp xếp từ khóa là đội tình nguyện viên sắp xếp những từ khóa ở hậu trường. Vui lòng xem Những người sắp xếp từ khóa là gì ( ai ) ? và diễn đạt của ban này để biết thêm thông tin .

Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản dịch vụ là thỏa thuận hợp tác giữa bạn và OTW ( Tổ Chức cho những Tác Phẩm được Biến Đổi ) để quản trị cách bạn sử dụng Archive of Our Own – AO3 ( Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta ). Vui lòng xem trang Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Câu Hỏi Thường Gặp về Điều Khoản Dịch Vụ để biết thêm thông tin .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *