Trang chủ » Cách sử dụng nhóm hàm tài chính trong Excel
ham tai chinh rate

Cách sử dụng nhóm hàm tài chính trong Excel

Các hàm tài chính trong excel cung cấp cho bạn các hàm nhằm tính toán về mặt tài chính như: tính tiền đầu tư, tính tiền lợi nhuận. Bài viết dưới đây kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm tài chính trên excel này một cách chi tiết.

1. Hàm tin tuc crypto
chính FV

Hàm FV tính giá cả mai sau của 1 số góp vốn đầu tư .

Cú pháp : = FV ( Rate, Nper, Pmt, Pv, Type )

Hàm tài chính FV

Giải thích :

 • Rate: Tỉ lệ lãi suất trong một thời hạn.
 • Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.
 • Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn (bao gồm vốn và lãi suất). Không thay đổi trong suốt thời kỳ kinh doanh. các kiến thức và kỹ năng mượt
 • Pv: Giá trị hiện hành của khoản đầu tư. Nếu bỏ qua đối số này thì mặc định là 0.
 • Type: Mặc định thời điểm phải trả. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = một : Thanh toán trong đầu mọi thời gian .+ Nếu Type = 0 : Thanh toán trong cuối mọi thời gian .

2. Hàm tài chính PMT

Hàm nào sài nhằm tính số thanh toán giao dịch đến 1 lượng tiền ảo vay mượn. Trong đo lường và thống kê giả tỉ tỉ lệ thành phần lãi suất vay & lượng đưa ra không đổi .Cú pháp : = PMT ( Rate, Nper, Pv, Fv, Type )

Hàm tài chính PMT

Giải thích :

 • Rate: Lãi suất định kỳ.
 • Nper: Là tổng số thời hạn thanh toán của một chu kỳ kinh doanh.
 • Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.
 • Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai học tập khai báo thương chính
 • Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = một : Thanh toán trong đầu mọi thời gian .+ Nếu Type = 0 : Thanh toán trong cuối mọi thời gian+ Nếu bỏ lỡ đối nào thì Excel gọi Type = 0 .

3. Hàm tài chính PV

Hàm tài chính PV dùng để tính giá trị thực của một khoản đầu tư

Cú pháp : = PV ( Rate, Nper, Pmt, Fv, Type )

Hàm tài chính pv trong excel

Giải thích :

 • Rate: Lãi suất định kỳ.
 • Nper: Tổng số kỳ hạn.
 • Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .
 • Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dư sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.
 • Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = một : Thanh toán trong đầu mọi thời gian .+ Nếu Type = 0 : Thanh toán trong cuối mọi thời gian+ Nếu bỏ lỡ đối nè thì Excel đọc Type = 0. khóa học tập về tài chính

4. Hàm tài chính RATE

Hàm nà xác lập lãi suất vay của 1 lượng vay mượn dựa trong khoản dịp giao dịch thanh toán, lượng thanh toán giao dịch & lượng vay mượn nơi bắt đầu .Cú pháp : = RATE ( Nper, Pmt, Pv, Fv, Type, Guess )

Hàm tài chính RATE

Giải thích :

 • – Nper: Tổng số kỳ hạn.
 • – Pmt: Là khoản thanh toán cho mỗi thời hạn .
 • – Pv: Giá trị niên khoản hiện nay. Khi tính khoản thanh toán vay, Pv sẽ hiển thị số khoản vay.
 • – Fv: Giá trị niên khoảng trong tương lai hay số dƣ sau lần thanh toán cuối cùng, bỏ qua đối này thì mặc định là 0.
 • – Type: Xác định thời điểm thanh toán. Có hai giá trị 1 và 0.

+ Nếu Type = một : Thanh toán trong đầu mọi thời gian .+ Nếu Type = 0 : Thanh toán trong cuối mọi thời gian+ Nếu bỏ lỡ đối nào là thì Excel đọc Type = 0 .

 • Guess: Dự đoán của bạn về lãi suất định kỳ là bao nhiêu, nếu bỏ qua đối này thì Excel sẽ mặc định là 10%.
 • Factor: Đối số kiểm soát tỷ suất tính chi phí khấu hao. Nếu bỏ qua đối số này thì Excel sẽ mặc định là 2.

Nguồn tìm hiểu thêm bí quyết dùng đội hàm tài chính trong Excel trường đoản cú kế toán tài chính Lê Ánh

Xem thêm bài viết: Thủ thuật excel dùng cho kế toán

Rate this post

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *