Trang chủ » begin tiếng Anh là gì?
play 945

begin tiếng Anh là gì?

begin tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng begin trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ begin tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm begin tiếng Anh
begin
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ begin

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: begin tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

begin tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ begin trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ begin tiếng Anh nghĩa là gì.

begin /bi’gin/

* (bất qui tắc) động từ began
/bi’gæn/; begun
/bi’gʌn/
– bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
=when did life begin on this earth?+ sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?
– bắt đầu nói
!to begin at
– bắt đầu từ
=to begin at the beginning+ bắt đầu từ lúc bắt đầu
!to begon upon
– bắt đầu làm (việc gì)
!to begin with
– trước hết là, đầu tiên là
=to begin with let us make clear the difference between these two words+ trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này
!to begin the world
– (xem) world
!well begun is half done
– bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc

Thuật ngữ liên quan tới begin

Tóm lại nội dung ý nghĩa của begin trong tiếng Anh

begin có nghĩa là: begin /bi’gin/* (bất qui tắc) động từ began /bi’gæn/; begun /bi’gʌn/- bắt đầu, mở đầu, khởi đầu=when did life begin on this earth?+ sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?- bắt đầu nói!to begin at- bắt đầu từ=to begin at the beginning+ bắt đầu từ lúc bắt đầu!to begon upon- bắt đầu làm (việc gì)!to begin with- trước hết là, đầu tiên là=to begin with let us make clear the difference between these two words+ trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này!to begin the world- (xem) world!well begun is half done- bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc

Đây là cách dùng begin tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ begin tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

begin /bi’gin/* (bất qui tắc) động từ began /bi’gæn/ tiếng Anh là gì?
begun /bi’gʌn/- bắt đầu tiếng Anh là gì?
mở đầu tiếng Anh là gì?
khởi đầu=when did life begin on this earth?+ sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?- bắt đầu nói!to begin at- bắt đầu từ=to begin at the beginning+ bắt đầu từ lúc bắt đầu!to begon upon- bắt đầu làm (việc gì)!to begin with- trước hết là tiếng Anh là gì?
đầu tiên là=to begin with let us make clear the difference between these two words+ trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này!to begin the world- (xem) world!well begun is half done- bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *