Trang chủ » Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu
articlewriting1

Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu

Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu – Cân bằng phương trình hóa học

Phản ứng hóa học:

    Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ thường .

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 sau đó cho dung dịch etylen glicol vào .

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch tạo kết tủa Cu ( OH ) 2 sau khi cho etylen glicol vào thấy tạo phức màu xanh .

Bạn có biết

– Các ancol đa chức có nhóm – OH liền kề công dụng với Cu ( OH ) 2 tạo phức màu xanh thẫm .

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic
B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat .
C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ
D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat .

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Vậy những chất công dụng được với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường là :
Glucozơ : C6H12O6 ; Etylen glycol : C2H4 ( OH ) 2 ; Glixerol : C3H5 ( OH ) 3 ; Saccarozơ : C12H22O11 .

Quảng cáo

Ví dụ 2: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic .
B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat .
C. Glucozơ, glixerol và etylen glicol .
D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat .

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Vậy những chất công dụng được với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường là :
Glucozơ : C6H12O6
Etylen glycol : C2H4 ( OH ) 2
Glixerol : C3H5 ( OH ) 3

Ví dụ 3: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là

A. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T.
C. Z, R, T. D. X, Z, T

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Y không công dụng được với Cu ( OH ) 2 vì không có nhóm OH liền kề, R là xeton không công dụng với dung dịch Cu ( OH ) 2 .

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp
Các loạt bài lớp 12 khác

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *