Trang chủ » Bảng màu FF, Cách viết chữ màu Free Fire in đậm, in nghiêng
articlewriting1 2

Bảng màu FF, Cách viết chữ màu Free Fire in đậm, in nghiêng

sumvip trực tuyến
» Thủ thuật Garena Free FireViết chữ màu trong game Free Fire là một trong những thủ thuật FF không phải ai cũng biết. Để viết được chữ màu khi chat, thay đổi màu nội dụng chat bạn đọc cần phải biết được bảng mã màu FF.

Phương pháp đơn giản để viết chữ màu trong game Free Fire là bằng cách sử dụng bảng màu FF hệ thập lục phân, những người am hiểu HTML chắc chắn đã biết cách này, nhưng với người không biết thì điều này không hề dễ dàng. Bài viết sau đây Taimienphi tổng hợp toàn bộ Bảng Màu cùng cách viết chữ màu trong game Free Fire đơn giản dành cho bạn đọc.

cach viet chu mau trong game free fire

Cách viết chữ màu trong game Free Fire, Bảng màu FF

Bảng màu FF, mã màu chữ viết trong game Free Fire

[EEEEEE] [DDDDDD] [CCCCCC] [BBBBBB] [AAAAAA] [999999]
[888888] [ 777777 ] [ 666666 ] [ 555555 ] [ 444444 ] [ 333333 ]
[ 222222 ] [ 111111 ] [ 000000 ] [FF0000] [EE0000] [DD0000]
[CC0000] [BB0000] [AA0000] [990000] [880000] [770000]
[ 660000 ] [ 550000 ] [ 440000 ] [ 330000 ] [ 220000 ] [ 110000 ]
[FFFFFF] [FFFFCC] [FFFF99] [FFFF66] [FFFF33] [FFFF00]
[CCFFFF] [CCFFCC] [CCFF99] [CCFF66] [CCFF33] [CCFF00]
[99FFFF] [99FFCC] [99FF99] [99FF66] [99FF33] [99FF00]
[66FFFF] [66FFCC] [66FF99] [66FF66] [66FF33] [66FF00]
[33FFFF] [33FFCC] [33FF99] [33FF66] [33FF33] [33FF00]
[00FFFF] [00FFCC] [00FF99] [00FF66] [00FF33] [00FF00]
[FFCCFF] [FFCCCC] [FFCC99] [FFCC66] [FFCC33] [FFCC00]
[CCCCFF] [CCCCCC] [CCCC99] [CCCC66] [CCCC33] [CCCC00]
[99CCFF] [99CCCC] [99CC99] [99CC66] [99CC33] [99CC00]
[66CCFF] [66CCCC] [66CC99] [66CC66] [66CC33] [66CC00]
[33CCFF] [33CCCC] [33CC99] [33CC66] [33CC33] [33CC00]
[00CCFF] [00CCCC] [33CC66] [33CC33] [00CC99] [00CC66]
[00CC33] [00CC00] [FF99FF] [FF99CC] [FF9999] [FF9966]
[FF9933] [FF9900] [CC99FF] [CC99CC] [CC9999] [CC9966]
[CC9933] [CC9900] [9999FF] [9999CC] [999999] [999966]
[999933] [999900] [6699FF] [6699CC] [669999] [669966]
[669933] [669900] [3399FF] [3399CC] [339999] [339966]
[339933] [339900] [0099FF] [0099CC] [009999] [009966]
[009933] [009900] [FF66FF] [FF66CC] [FF6699] [FF6666]
[FF6633] [FF6600] [CC66FF] [CC66CC] [CC6699] [CC6666]
[CC6633] [CC6600] [9966FF] [9966CC] [996699] [996666]
[996633] [996600] [6666FF] [6666CC] [666699] [666666]
[666633] [666600] [3366FF] [3366CC] [336699] [336666]
[336633] [336600] [0066FF] [0066CC] [006699] [006666]
[006633] [006600] [FF33FF] [FF33CC] [FF3399] [FF3366]
[FF3333] [FF3300] [CC33FF] [CC33CC] [CC3399] [CC3366]
[CC3333] [CC3300] [9933FF] [9933CC] [993399] [993366]
[993333] [993300] [6633FF] [ 6633CC ] [ 663399 ] [ 663366 ]
[663333] [663300] [3333FF] [ 3333CC ] [ 333399 ] [ 333366 ]
[ 333333 ] [ 333300 ] [0033FF] [FF3333] [0033CC] [ 003399 ]
[ 003366 ] [ 003333 ] [ 003300 ] [FF00FF] [FF00CC] [FF0099]
[FF0066] [FF0033] [FF0000] [CC00FF] [CC00CC] [CC0099]
[CC0066] [CC0033] [CC0000] [9900FF] [ 9900CC ] [ 990099 ]
[990066] [990033] [990000] [6600FF] [ 6600CC ] [ 660099 ]
[ 660066 ] [ 660033 ] [ 660000 ] [3300FF] [ 3300CC ] [ 330099 ]
[ 330066 ] [ 330033 ] [ 330000 ] [0000FF] [ 0000CC ] [ 000099 ]
[ 000066 ] [ 000033 ] [00FF00] [00EE00] [00DD00] [00CC00]
[00BB00] [00AA00] [009900] [ 008800 ] [ 007700 ] [ 006600 ]
[ 005500 ] [ 004400 ] [ 003300 ] [ 002200 ] [ 001100 ] [ 0000FF ]
[0000EE] [ 0000DD ] [ 0000CC ] [ 0000BB ] [ 0000AA ] [ 000099 ]
[ 000088 ] [ 000077 ] [ 000055 ] [ 000044 ] [ 000022 ] [ 000011 ]

Cách viết chữ màu trong game Free Fire

Trong hướng dẫn bên dưới, Taimienphi sẽ viết chữ màu tại mục Chữ Ký của bảng Thông Tin Nhân Vật. Ngoài ra bạn có thể viết chữ màu tại Kênh Chat, nhắn tin với Bạn Bè hoặc kênh Chat Liên Minh.

Bước 1: Cập nhật Garena Free Fire phiên bản mới.
– Link tải phiên bản Android: Garena Free Fire cho Android
– Link tải phiên bản iOS: Garena Free Fire cho iPhone
Bước 2: Sau đó bạn mở, đăng nhập game Free Fire. Tại màn hình chính, click biểu tượng Nhân Vật góc trên cùng bên trái.

cach viet chu mau trong game free fire 2

Cách tam : Tiếp theo dìm trong Bút Chỉnh Sửa nhằm trong thông báo hero .

cach viet chu mau trong game free fire 3

Bước 4: Chọn Bút Chỉnh Sửa tại mục Chữ Ký nhân vật.

cach viet chu mau trong game free fire 4

Bước 5: Nhập Mã Màu mà  bạn chọn từ bảng bên trên và Nội Dung Cần Ghi => sau đó nhấn OK, lưu lại.
– VD chúng tôi chọn Mã Màu [FF3300]Nội DungXin Chào Taimienphi như hình minh họa bên dưới.

cach viet chu mau trong game free fire 5

Bước 6: Tắt bảng Thông Tin Nhân Vật và bạn sẽ thấy nội dung trong mục Chữ Ký hiển thị với màu sắc mà bạn đã chọn trước đó.

cach viet chu mau trong game free fire 6

https://chickgolden.com/cach-viet-chu-mau-trong-game-free-fire-65027n.aspx
Trên đây là Bảng màu chữ FF và cách viết chữ màu trong game Free Fire giúp cho nội dung của bạn nổi bật hơn, thu hút sự chú ý của người mà bạn muốn truyền tải thông tin. Nếu thấy hay, đừng quên Like&Share cho người chơi khác để họ cùng biết giống như bạn nhé.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *