Trang chủ » blog » Lý thuyết một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ-trung đại – Lịch sử 10>
articlewriting1 3

Lý thuyết một số nền văn minh phương Tây thời kì cổ-trung đại – Lịch sử 10>

BÀI 6. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH PHƯƠNG TÂY THỜI KỈ CỔ-TRUNG ĐẠI

1. Văn minh Hy Lạp- La Mã cổ đại

a. Cơ sở hình thành

Điều kiện tự nhiên – Hình thành trên bán đảo Nam Âu
– Tài nguyên vạn vật thiên nhiên đa dạng và phong phú .
– Có đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh .
Dân cư và xã hội – Người Mi-nô-an, A-kê-an, Đô-ri-an, … đến thiết kế xây dựng và lan rộng ra ở Hy Lạp
– Người I-ta-li-ốt, Ê-tơ-ru-xcơ, sinh sống ở thành bang Hy Lạp .
– Giai cấp cơ bản : chủ nô – nô lệ, nông dân thợ bằng tay thủ công, thương nhân ,
Kinh tế – Thủ công nghiệp và thương nghiệp là đa phần
– Nông nghiệp có vai trò nhất định : kinh tế điền trang
Chính trị – Cuối thiên niên kỉ III TCN, nhà nước Hy Lạp tiên phong. Thế kỉ VIII-IV TCN : thành bang theo thể chế cộng hòa
– Giữa thế kỉ VIII, thành bang La Mã được xây dựng
Tiếp thu thành tựu văn minh phương Đông Tiếp thu trên nghành nghề dịch vụ : kĩ thuật chế tác và sản xuất thủ công nghiệp, chữ viết, văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ kiến trúc, điêu khắc, hội họa …

b. Thành tựu cơ bản

Lĩnh vực Thành tựu
Chữ viết – Thế kỉ IV TCN, bảng vần âm Hy Lạp triển khai xong với 24 vần âm
– Người La Mã kiến thiết xây dựng chữ La-tinh
– Hệ thống chữ số La Mã
Văn học – Hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê
– Văn xuôi, kịch đạt được nhiều thành tựu rực rỡ tỏa nắng .
Kiến trúc, điêu khắc và hội hoạc – Ảnh hưởng thâm thúy tới thẩm mỹ và nghệ thuật phương Tây sau này .
– Tác phẩm : lực sĩ ném đĩa, Bắt cóc nàng pê-xê-phôn ; những bức họa trên lăng mộ, đền thờ, gốm
Khoa học, kĩ thuật – Nhận ra Trái Đất hình cầu, biết phát minh sáng tạo ra lịch .

– Toán học: Ta lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, Ác-si-mét…

– Y học : Hi-pô-crát, chẩn đoán, chữa bệnh bằng thuốc, giải phẫu, gây mê .
– Sử học : Hê-đô-rốt, Pô-li-bi-út, Ti-tút-Li-vi-út …

Tư tưởng – Quê hương của triết học phương Tây .
– Nhà triết học : Ta-lét, Hê-ra-clít, Đê-mô-crít, Xô-crát, Pla-tôn, lu-crê-ti-út …
Tôn giáo Cơ Đốc giáo
Thể thao – Có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống, liên hoan
– Người Hi Lạp tổ chức triển khai Ô-lim-píc, thành bang A-ten tổ chức triển khai Đại hội thể thao Pa-na – thế-nai-a

2. Văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng

a. Bối cảnh lịch sử

Thời kì Phục hưng ( thế kỉ XV-XVII ) gọi theo tên của trào lưu Văn hóa Phục hưng .Phong trào văn hóa truyền thống Phục hưng là trào lưu văn hóa truyền thống Tây Âu trên cơ sở phục hưng những thành tựu và giá trị của nền văn minh Hy Lạp-La Mã cổ đại .Thế giới quan, ý thức hệ phong kiến và Giáo hội Cơ đốc là trở ngại cho sự tăng trưởng .Tầng lớp tư sản mới sinh ra cần có nền văn hóa truyền thống mới tương thích với họ .Phong trào Văn hóa Phục hưng sinh ra trong toàn cảnh xích míc xã hội thâm thúy giữa nhân dân và giai cấp phong kiến và giáo hội .Nổ ra tiên phong ở I-ta-li-a rồi lan sang những nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức

b. Thành tựu cơ bản

Lĩnh vực Thành tựu
Văn học – Thơ, tiểu thuyết, kịch đạt nhiều thành tựu
– Tác phẩm : Thần Khúc, Cuộc đời mới ( Đan-ttee A-li-ghê ), Đôn-ki-hô-tê ( Mi-quen-đơ Xéc-van-téc ) …
Hội họa, kiến trúc, điêu khắc – Nghệ thuật Phục hưng đạt đến đỉnh điểm
– Tiêu biểu : Bữa tiệc sau cuối, Nàng Mô-na-li-sa ( lê-ô-na-đờ Vanh xi ) … Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô ,
Khoa học, kĩ thuật Tiên bộ về những ngành dệt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu, sản xuất vũ khí …

Tư tưởng

– Triết học duy vật : Phran-xít Bê-cơn, Đê-các-tơ
– lên án nóng bức Giáo hội Cơ Đốc giáo lũng đoạn, chính sách phong kiến thối nát …

Source: https://chickgolden.com
Category : Blog

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *