Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt

articlewriting1 2

Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ hay Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ (tiếng Anh: United States Secretary of Homeland Security) là người lãnh đạo Bộ Nội an Hoa Kỳ, đây là bộ phận đặc trách bảo vệ nội địa Mỹ và an toàn cho công dân Mỹ. Bộ trưởng là thành viên nội các của Tổng thống Hoa Kỳ. Chức vụ này được lập theo Đạo luật Nội an sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bộ mới thành lập gồm có chủ yếu các cơ quan được thuyên chuyển từ các bộ nội các khác vì vai trò của chúng đối với nội an, thí dụ như Tuần duyên Hoa Kỳ, Sở Phòng vệ Liên bang (Hoa Kỳ), Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (bao gồm Tuần Biên Hoa Kỳ), Sở Mật vụ Hoa Kỳ, và Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp (FEMA). Tuy nhiên nó không bao gồm FBI hay CIA.[1]

Được xếp trong trật tự kế vị người cai trị đất nước

[sửa|sửa mã nguồn]

Theo truyền thống cuội nguồn, trật tự kế vị người cai trị đất nước đc pháp luật ( sau Phó Tổng thống Đất nước Hoa Kỳ, quản trị Hạ viện Đất nước Hoa Kỳ, & quản trị Thượng viện tạm quyền Đất nước Hoa Kỳ ) đi theo trật tự nhưng mà chức dhttps://seazen.vn/ h nội các đấy đc lập ra & đc ủy thác bên dưới ba U.S.C. § 19 .

Ngày 9 tháng 3 năm 2006, Tổng thống Bush ký H.R.3199 Lưu trữ 2011-01-03 tại Wayback Machine thành Công luật Hoa Kỳ 109 – 177 nhằm gia hạn Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) và tu chính Đạo luật Kế vị Tổng thống để xếp Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ vào trong thứ tự kế vị tổng thống ở vị trí sau Bộ trưởng Cựu chiến binh Hoa Kỳ (§ 503). Tại Quốc hội Hoa Kỳ lần thứ 109, luật được trình lên để đặt Bộ trưởng Nội an vào thứ tự kế vị tổng thống ở vị trí sau Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nhưng dự luật này hết hạn vào cuối Quốc hội thứ 109 và đã không được mang ra trình lại

Danh sách những Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Trước lúc xây dựng Sở Nội an Đất nước Hoa Kỳ, chức danh Trợ tá Tổng thống đặc trách Văn phòng Nội an sẽ đc xây dựng đi theo sau những vụ khủng bố đúng ngày 11 mon 9 năm 2001 .

 Biểu thị quyền bộ trưởng

Thứ tự kế vị Tổng thống Hoa Kỳ
Tiền nhiệm
Bộ trưởng Cựu chiến binh Hoa Kỳ
Denis McDonough
Người đứng thứ mười tám trong Thứ tự kế vị Tổng thống
(đương kim Bộ trưởng không phải công dân tự nhiên của Hoa Kỳ nên không có quyền kế nhiệm)
Kế nhiệm
Không
Exit mobile version