Trang chủ » 56 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán | https://chickgolden.com – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước
articlewriting1 2

56 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán | https://chickgolden.com – Chuyên trang đang tải thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước

Tài liệu gồm 56 câu hỏi và đáp án ôn tin tuc crypto
công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán

Bao gồm các tài liệu sau:

– Luật Chi tiêu Chính phủ năm năm ngoái

– Nghị định 163 / năm nay / NĐ-CP Quy định chi tiết cụ thể thực hiện 1 số ít yếu tố của Luật chi phí Chính phủ
– Luật Kế toán năm năm ngoái
– Nghị định 174 / năm nay / NĐ-CP Quy định cụ thể 1 số ít vấn đề của Luật kế toán
– Thông tư 342 / năm nay / TT-BTC Quy định chi tiết cụ thể & chỉ dẫn thực hành Nghị định 163 / năm nay / NĐ-CP lao lý cụ thể thực hành Luật chi phí Chính phủ .
– Thông tư 107 / 2017 / TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chánh, công danh sự nghiệp
– Thông tư liên tịch khoản 220 / năm ngoái / TTLT-BTC-BNV đúng ngày 31/12/2015 của Sở Tài chính & Sở Nội vụ
– Thông tư 70/2019 / TT-BTC Hướng dẫn chính sách kế toán chi phí & tài chính xã

Tham khảo tài liệu:

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết Quy định về chứng từ kế toán theo quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 70/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã:

Quy định về chứng từ kế toán

Chứng từ bỏ kế toán được xem là các sách vở & vật mang tin đề đạt nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài chính nảy sinh & sẽ hoàn thành xong, làm cho địa thế căn cứ ghi sổ kế toán .
Các xã dùng nhất thống quan điểm kiểu chứng chỉ kế toán lao lý trên Thông tư nào .
– Đối với những chứng chỉ quan yếu ( ký hiệu được xem là BB ) vào quy trình triển khai, những xã ko đc chỉnh sửa biểu mẫu chứng chỉ sẽ pháp luật .
– Đối với những chứng chỉ chỉ dẫn ( ký hiệu được xem là HD ) vào quy trình thực thi, những xã đc phép chỉnh sửa, bổ trợ biểu mẫu chứng chỉ tương thích sở hữu nhiệm vụ kinh tế tài chính tài chính nảy sinh .
Đối với kiểu chứng chỉ in sẵn cần đc dữ gìn và bảo vệ cẩn trọng, ko đc nhằm hư hại, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền xu & sách vở với báo giá buộc phải đc quản trị cũng như tiền vàng .

Danh mục, kiểu & lý giải giải pháp lập những chứng chỉ kế toán pháp luật trên Phụ lục lượng 01 “ Hệ thống chứng chỉ kế toán ” kèm đi theo Thông tư nè. Đối với nhiệm vụ kinh tế tài chính nảy sinh không mang chứng chỉ kế toán lao lý trên phụ lục 01, những xã lập chứng chỉ kế toán bảo vệ cung ứng ít nhất 7 content lao lý trên Điều 16 Luật kế toán .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *