Trang chủ » Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD giá vật liệu xây dựng địa bàn TPHCM quý III/2020
articlewriting1 2

Thông báo 11485/TB-SXD-VLXD giá vật liệu xây dựng địa bàn TPHCM quý III/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
_______

Số : 11485 / TB-SXD-VLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố TP HCM, đến ngày 07 mon 10 sơn là gì
2020

THÔNG BÁO

V/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quý III/2020

___________Căn cứ Luật Giá số 11/2012 / QH13 Trong ngày 20 mon 6 năm 2012 ;Căn cứ Luật Xây dựng khoản 50/2014 / QH13 vào ngày 18 mon 6 năm năm trước ;Căn cứ Nghị định lượng 177 / 2013 / NĐ-CP đúng ngày 14 mon 11 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể & chỉ dẫn thực hành 1 số ít vấn đề của Luật Giá ; Nghị định khoản 149 / năm nay / NĐ-CP đến ngày 11 mon 11 năm năm nay của nhà nước chỉnh sửa, bổ trợ một số ít yếu tố của Nghị định khoản 177 / 2013 / NĐ-CP đến ngày 14 mon 11 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể & chỉ dẫn thực hiện 1 số ít yếu tố của Luật Giá ;Căn cứ Nghị định khoản 24 a / năm nay / NĐ-CP đúng ngày 05 mon bốn năm năm nay của nhà nước về quản trị vật liệu xây dựng ( VLXD ) ;Căn cứ Nghị định lượng 68/2019 / NĐ-CP đúng ngày 14 mon 8 năm 2019 của nhà nước về quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng ;Căn cứ Thông tư lượng 56/2014 / TT-BTC đến ngày 28 mon bốn năm năm trước của Bộ trưởng Sở Tài chính chỉ dẫn triển khai Nghị định khoản 177 / 2013 / NĐ-CP vào ngày 14 mon 11 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể & chỉ dẫn thực hành một số ít yếu tố của Luật Giá ; Thông tư khoản 233 / năm nay / TT-BTC đến ngày 11 mon 11 năm năm nay của Bộ trưởng Sở Tài chính về chỉnh sửa, bổ trợ một số ít yếu tố của Thông tư khoản 56/2014 / TT-BTC ;Căn cứ Thông tư khoản 09/2019 / TT-BXD đúng ngày 26 mon 12 năm 2019 của Bộ trưởng Sở Xây dựng về chỉ dẫn xác lập & quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng ;Căn cứ Quyết định khoản 15/2018 / QĐ-UBND đến ngày 08 mon 5 năm 2018 của Ủy ban quả đât Thành phố về câu hỏi phát hành Quy chế kết hợp triển khai ra mắt giá VLXD bên trên địa phận Thành phố Sài Gòn ;Căn cứ Công văn lượng 2409 / BXD-KTXD Trong ngày 26 mon 9 năm 2018 của Sở Xây dựng về một số ít khó khăn vất vả, thắc mắc vào công tác làm việc chào làng giá VLXD bên trên địa phận Thành phố HCM ;Căn cứ Công văn lượng 697 / UBND-ĐT đúng ngày 05 mon 3 năm 2019 của Ủy ban người Thành phố về thắc mắc vào công tác làm việc ra mắt giá VLXD bên trên địa phận Thành phố ;Căn cứ tác dụng nhất thống quan điểm quan điểm trên cuộc họp Tổ giúp việc đến Tổ công tác làm việc ra mắt giá VLXD Trong ngày 17 mon 9 năm 2020 & cuộc họp Tổ công tác làm việc chào làng giá VLXD Trong ngày 24 mon 9 năm 2020 ,Thực hiện công tác làm việc quản trị Nhà nước về xây dựng & VLXD bên trên địa phận Thành phố ; Bộ Xây dựng chào làng giá VLXD & 1 số ít vật liệu thông dụng vào khu công trình xây dựng nhằm làm cho cửa hàng tìm hiểu thêm vào câu hỏi lập & quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng khu công trình bên trên địa phận Thành phố TP HCM cũng như sau :

I. Nội dung công bố giá

NHÓM 1. THÉP XÂY DỰNG

1.1. Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL

Theo Công văn lượng 214 / NBS-KHKD vào ngày 24 mon 8 năm 2020 & lượng 222 / NBS-KHKD đến ngày 28 mon 8 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL .

1.2. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam VNSTEEL

Theo Công văn lượng 590 / TMN-KD đúng ngày 25 mon 6 năm 2020, lượng 660 / TMN-KD Trong ngày 10 mon 7 năm 2020, khoản 679 / TMN-KD đến ngày 17 mon 7 năm 2020 & lượng 808 / TMN-KD đúng ngày 28 mon 8 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Một member Thép Miền Nam – VNSteel .

1.3. Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt

Theo Công văn lượng 01/2020 / CV-TV vào ngày 10 mon 01 năm 2020 & lượng 03/2020 / CV-TV đúng ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại & Sản xuất Thép Việt .

1.4. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức VNSTEEL

Theo Công văn khoản 455 / CV-VKC đến ngày 02 mon 7 năm 2020 của chúng tôi cổ phần Thép Quận Thủ Đức – VNSTEEL .

1.5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Theo Công văn khoản BGSXDHCM6 / 2020 đến ngày 25 mon 5 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen .

1.6. Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam

Theo Công văn lượng 190909THSVC – SXD đến ngày 01 mon bốn năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép Tung Ho Nước Ta .

1.7. Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam

Theo Công văn khoản 56 Trong ngày 10 mon 9 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép SeAH Nước Ta .

NHÓM 2. XI MĂNG

2.1. Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Theo Công văn lượng 178 / CNPN-PKD đúng ngày 09 mon 9 năm 2020 của Chi nhánh bên Nam shop Cổ phần Xi măng Cẩm Phả .

2.2. Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL

Theo Công văn khoản 17 / CV-TTTT đúng ngày 01 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico YTL .

2.3. Chi nhánh Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 – Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Hà Tiên 1

Theo Công văn lượng 415 / TTDV-PHTT Trong ngày 20 mon 5 năm 2020 & lượng 741 / TTDV-PHTT vào ngày 31 mon 7 năm 2020 của Chi nhánh chúng tôi cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Xí nghiệp Tiêu thụ & Dịch Vụ Thương Mại xi-măng Hà Tiên 1 1 .

2.4. Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

Theo Công văn khoản 186 vào ngày 10 mon bốn năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Xi măng Công Thanh .

2.5. Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn

Theo Công văn khoản 42 / CV-SPC Trong ngày 01 mon 10 năm 2019 của chúng tôi Cổ phần Phát triển TP HCM .

2.6. Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

Theo Công văn khoản 133 / TB-VCHL-KGTT đến ngày 12 mon 02 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xi măng Hạ Long

2.7. Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long

Theo Công văn khoản 30-2 / CV / 2020 / CN-BHMN đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của Chi nhánh chúng tôi Cổ phần Xi măng Thăng Long .

2.8. Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Theo Công văn khoản 2122 / QĐ-XMHM Trong ngày 15 mon 6 năm 2020 của shop Cổ phần Xi măng Vicem Quận Hoàng Mai – Hà Nội .

NHÓM 3. VỮA

3.1. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Theo Công văn khoản 01 / TKN-20 Trong ngày 08 mon 01 năm 2020 của shop Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên .

NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN

4.1. Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Theo Công văn khoản 3793 / CV-KD Trong ngày 15 mon 8 năm 2018 của shop Cổ phần Dây cáp điện Nước Ta ( CADIVI ) .

NHÓM 5. ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

5.1. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương

Theo Công văn khoản 110 / CVHV. 20 đúng ngày 10 mon 7 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Công trình Hùng Vương .

5.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Theo Công văn lượng 146 / CTY-KD Trong ngày 04 mon 3 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 .

NHÓM 6. VẬT LIỆU LỢP

6.1. Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân

Theo Công văn ko lượng Trong ngày 24 mon 8 năm 2020 của shop Cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân .

6.2. Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI

Theo Công văn lượng 328 / Thương Mại TUILDONAI Trong ngày 24 mon 8 năm 2020 của chúng tôi TNHH MTV Thương mại TUILDONAI .

6.3. Công ty TNHH Công nghiệp Lama Việt Nam

Theo Công văn khoản LVN 20-002 đúng ngày 21 mon 7 năm 2020 của cửa hàng TNHH Công nghiệp Lama Nước Ta .

6.4. Công ty TNHH Tôn Pomina

Theo Công văn khoản 200525 đến ngày 25 mon 5 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Tôn Pomina .

6.5. Công ty TNHH Sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders

Theo Công văn khoản 01 / DELLA / 2019 đến ngày 02 mon 10 năm 2019 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn loại sản phẩm xây dựng Della Vietbuilders .

6.6. Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC

Theo Công văn lượng DICLA.G 04-20 Trong ngày 03 mon 3 năm 2020 của shop Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng DIC .

6.7. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Theo Công văn lượng BGSXDHCM6 / 2020 đúng ngày 25 mon 5 năm 2020 của shop Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen .

NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG

7.1. Công ty Cổ phần Vietcem

Theo Công văn lượng 01 / VC-2020 đến ngày 10 mon 01 năm 2020 của shop Cổ phần Vietcem .

7.2. Công ty TNHH Gạch không nung 19/5

Theo Công văn lượng 2303 / 2020 / GKN đúng ngày 23 mon 3 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Gạch ko nung 19/5 .

7.3. Công ty Cổ phần Gạch VINA

Theo Công văn lượng 01.0720 / CV / VINA đúng ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Gạch VINA .

7.4. Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên

Theo Công văn lượng 01 / TKN-20 đến ngày 08 mon 01 năm 2020 của shop Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên .

7.5. Công ty Cổ phần Gạch Thanh Bình

Theo Công văn lượng 2 / CBG / 2020 đúng ngày 02 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Gạch Thanh Bình .

7.6. Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát

Theo Công văn khoản 03 / TTP-CBG Trong ngày 22 mon 5 năm 2019 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Vật liệu xây dựng Tiến Thành Phát .

7.7. Công ty Cổ phần Thành Chí

Theo Công văn khoản 124 / 2020. CV-TC đến ngày 27 mon 8 năm 2020 của shop Cổ phần Thành Chí 2 .

7.8. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Theo Công văn lượng 146 / CTY-KD vào ngày 04 mon 3 năm 2020 của shop Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 .

7.9. Công ty Cổ phần Vật liệu xanh Đại Dũng

Theo Công văn khoản 200701 / CBG-SXD vào ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Vật liệu blue Đại Dũng .

7.10. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt

Theo Công văn khoản 14/2020 / CV-TNV đến ngày 11 mon 6 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh niên Việt .

NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT

8.1. Công ty TNHH MTV Thương mại TUILDONAI

Theo Công văn khoản 328 / Thương Mại TUILDONAI đến ngày 24 mon 8 năm 2020 của cửa hàng TNHH MTV Thương mại TUILDONAI .

8.2. Công ty Cổ phần Gạch men TASA

Theo Công văn khoản 07 vào ngày 01 mon 02 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Gạch men TASA .

8.3. Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Bạch Mã (Việt Nam)

Theo Công văn lượng 01 / HCM-WH / 2020 đúng ngày 01 mon 01 năm 2020 của chúng tôi TNHH Công nghiệp gốm Bạch Mã .

8.4. Công ty Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ

Theo Công văn lượng 01/2020 / CV / YMY đến ngày 01 mon 01 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Công nghiệp Ý Mỹ .

8.5. Chi nhánh tại TPHCM – Công ty TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm

Theo Công văn lượng 22/2020 / CV-HC / TMĐT.HCM đúng ngày 01 mon 7 năm 2020 của Chi nhánh trên TPHCM – shop TNHH MTV Thương mại Đồng Tâm .

8.6. Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Prime

Theo Công văn khoản 102 / 2020 / VPĐD Trong ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Prime .

8.7. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto

Theo Công văn khoản 07/2020 / CV-VTG đúng ngày 25 mon 8 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Tập đoàn Vitto .

NHÓM 9. ĐÁ

9.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

Theo Công văn khoản 08/8/2020 / TC đến ngày 15 mon 8 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Tân Cang .

9.2. Công ty Cổ phần Thành Chí

Theo Công văn khoản 124 / 2020. CV-TC vào ngày 27 mon 8 năm 2020 của shop Cổ phần Thành Chí 3 .

9.3. Đá xây dựng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận – huyện

Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

NHÓM 10. CÁT

10.1. Công ty Cổ phần Tân Cang

Theo Công văn lượng 08/8/2020 / TC vào ngày 15 mon 8 năm 2020 của shop Cổ phần Tân Cang .

10.2. Công ty Cổ phần Đồng Tân

Theo Công văn khoản 168 / ĐT-P. KH đúng ngày 17 mon 11 năm 2018 của chúng tôi Cổ phần Đồng Tân .

10.3. Cát xây dựng tham khảo giá thị trường theo báo cáo tình hình giá của Ủy ban nhân dân các quận – huyện

Theo Phụ lục đính kèm Thông báo này.

NHÓM 11. COFFA

11.1. Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Saki

Theo Công văn lượng 09 Trong ngày 09 mon 8 năm 2020 của shop Cổ phần Sản xuất – Thương mại – Dịch Vụ Thương Mại Saki .

NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG

12.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Theo Bảng niêm yết giá quý III năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Công trình Giao thông Hồ Chí Minh .

12.2. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T

Theo Công văn khoản 107 / CV-T và T đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại Thương Mại Dịch Vụ Công trình Xây dựng Giao thông T&T .

NHÓM 13. NHỰA ĐƯỜNG NHŨ TƯƠNG

13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Theo Bảng niêm yết giá quý III năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Công trình Giao thông TP HCM .

13.2. Công ty TNHH MTV Nhựa đường M.T.T – Chi nhánh tỉnh Bình Dương

Theo Công văn lượng 2002 / CVCTY đúng ngày 07 mon 5 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một member Nhựa Đường MTT – Chi nhánh thức giấc Tỉnh Bình Dương .

13.3. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex

Theo những Bảng thông báo giá khoản 230 / CV-PLC. NĐ-TTPC vào ngày 01 mon 6 năm 2020, lượng 254A / CV-PLC. NĐ-TTPC đến ngày 17 mon 6 năm 2020 ( mon 6 thông báo giá 2 đợt ), lượng 283 / CV-PLC. NĐ-TTPC đến ngày 01 mon 7 năm 2020, khoản 334 c / CV-PLC. NĐ-TTPC đến ngày 01 mon 8 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựa đường Petrolimex .

NHÓM 14. BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM (bê tông trộn sẵn)

14.1. Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan-United

Theo Công văn lượng FiCOPanU / GBT / 02-2019 Trong ngày 01 mon 10 năm 2019 của shop Cổ phần bê tông FiCO Pan-United .

14.2. Công ty Xây dựng Lê Phan – TNHH

Theo Công văn lượng 003 / 20 / KD-CV vào ngày 17 mon 02 năm 2020 của cửa hàng Xây dựng Lê Phan – TNHH .

NHÓM 15. TRỤ ĐÈN

15.1. Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn lượng 008 / SLT-SXD vào ngày 15 mon 5 năm 2020 của Chi nhánh Hồ Chí Minh – chúng tôi Cổ phần Slighting Nước Ta .

NHÓM 16. VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

16.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

Theo Công văn khoản 200701 – 1 / CV-LP Trong ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát .

NHÓM 17. RỌ ĐÁ

17.1. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát

Theo Công văn lượng 200701 – 1 / CV-LP đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Sản xuất Thương mại Liên Phát .

NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI

18.1. Công ty TNHH Revolution Paint

Theo Công văn khoản ĐKG_03 / 2020 đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Revolution Paint .

18.2. Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Thương mại Yên Sinh

Theo Công văn khoản 0107 đúng ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Xây dựng Thương mại Yên Sinh .

18.3. Công ty TNHH Sơn NERO

Theo Công văn lượng 082.020 / CV-NR Trong ngày 13 mon 7 năm 2020 của cửa hàng TNHH Sơn NERO .

18.4. Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Theo Công văn lượng 17 / SBT-2020 vào ngày 10 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Sơn Bạch Tuyết .

18.5. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Theo Công văn lượng GLS / HCM / Q3-2020 đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Nippon Paint ( Nước Ta ) .

18.6. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam)

Theo Công văn khoản 02-2020 / CV-YL đúng ngày 21 mon 8 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Yulung Paint Manufacturing ( Nước Ta ) .

18.7. Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

Theo Công văn lượng 64 / ĐKG đúng ngày 27 mon 8 năm 2020 của chúng tôi TNHH Sơn TOA Nước Ta .

18.8. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO

Theo Công văn lượng CV-KOVA / 0920 – 28 Trong ngày 05 mon 9 năm 2020 của cửa hàng TNHH Sơn KOVA NANOPRO .

NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO

Không sở hữu đơn vị chức năng nhập cuộc chào làng giá quý III / 2020 .

NHÓM 20. ỐNG NHỰA

20.1. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa

Theo Công văn lượng 17/2020 Trong ngày 06 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựa Đạt Hòa .

20.2. Công ty Cổ phần Nhựa Minh Hùng

Theo Công văn khoản 08 Trong ngày 01 mon 8 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Nhựa Minh Hùng .

20.3. Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Theo Công văn khoản 111 / 2020 / CV-DNP đến ngày 01 mon bốn năm 2020 & lượng 520 / 2020 / CV-DNP đúng ngày 08 mon 9 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Nhựa Đồng Nai .

NHÓM 21. BÓNG ĐÈN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN

21.1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Thiên Minh

Theo Công văn lượng 0108 / 2020 / TM-BG Trong ngày 16 mon 9 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Thương mại & Xây dựng Thiên Minh .

21.2. Công ty TNHH Thiết bị điện Tuấn Lê

Theo Công văn khoản 01-04 / 2020 đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết bị Điện Tuấn Lê .

21.3. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Beled Việt Nam

Theo Công văn khoản 001 / CV / BL-SXD đúng ngày 01 mon bốn năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Thương mại Thương Mại Dịch Vụ Beled Nước Ta .

21.4. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn

Theo Công văn khoản 02 vào ngày 18 mon 5 năm 2020 của chúng tôi Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản xuất Thương mại Ngọc Nguyễn .

21.5. Chi nhánh Sài Gòn – Công ty Cổ phần Slighting Việt Nam

Theo Công văn lượng 008 / SLT-SXD đến ngày 15 mon 5 năm 2020 của Chi nhánh Hồ Chí Minh – shop Cổ phần Slighting Nước Ta .

21.6. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Đình

Theo Công văn khoản 003 / NĐ-SXDHCM vào ngày 01 mon 7 năm 2020 của shop Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương mại & Dịch Vụ Thương Mại Nguyễn Đình .

21.7. Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Theo Công văn khoản 2040 / CV-ĐQ Trong ngày 31 mon 8 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Bóng đèn Điện Quang .

NHÓM 22. CỬA

22.1. Công ty TNHH Nhôm kính Hoàng Long

Theo Công văn lượng 2008 / 2020 / HL / CV vào ngày 20 mon 8 năm 2020 của shop TNHH Nhôm kiếng Hoàng Long .

22.2. Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải

Theo Công văn khoản 0301 / 2020 / SH đến ngày 03 mon 01 năm 2020 của shop Cổ phần Cửa Sơn Hải .

22.3. Công ty Cổ phần Eurowindow

Theo Công văn lượng 1700 / 2020 / EW-HCM vào ngày 18 mon 9 năm 2020 của chúng tôi Cổ phần Eurowindow .

NHÓM 23. KÍNH XÂY DỰNG

23.1. Công ty Kính nổi VIGLARCERA – Chi nhánh Tổng Công ty VIGLARCERA – CTCP

Theo Công văn khoản 287 / VIFG-KD đến ngày 01 mon 7 năm 2020 của chúng tôi Kính nổi Viglacera – Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera – CTCP bốn .

NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG

24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam

Theo Công văn lượng 03/2020 / CV-ĐPN vào ngày 06 mon 7 năm 2020 của cửa hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Đỉnh Phương Nam .

NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN KHÁC

25.1. Công ty Cổ phần BESTMIX (phụ gia bê tông, chất chống thấm, vữa rót, keo dán hoàn thiện)

Theo Công văn khoản BM010620 / TB-SXD Trong ngày 05 mon 6 năm 2020 của shop Cổ phần BESTMIX .

25.2. Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là BUSADCO (hệ thống hố ga, kè bê tông, hào kỹ thuật)

Theo Công văn lượng 552 / CV-KHCNVN Trong ngày 05 mon 5 năm 2020 của cửa hàng Cổ phần Khoa học Công nghệ Nước Ta .

II. Một số nội dung cần lưu ý

1. Văn bản cung cấp thông tin giá, đính kèm bảng niêm yết giá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên được công bố kèm theo Thông báo này, hiện được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/home (mục Thông tin chuyên ngành – Vật liệu xây dựng – Công bố giá vật liệu xây dựng), theo quy định tại Điều 8 – Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND.

2. Giá công bố nêu trên được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

3. Giá công bố của các loại vật liệu phổ biến nêu trên là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không dùng để thanh quyết toán. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Tổ chức, cá nhân liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

– Có nghĩa vụ và trách nhiệm chọn lựa thứ hạng VLXD phổ biến, thân mật có môi trường tự nhiên, tiết kiệm chi phí nguồn năng lượng, phổ cập bên trên Thị Phần lúc lập báo cáo giải trình điều tra và nghiên cứu tiền vàng khả năng thực thi, báo cáo giải trình nghiên cứu và điều tra khả năng thực thi, phong cách thiết kế xây dựng & xác lập ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng bảo vệ tiết kiệm chi phí ngân sách, hiệu suất cao góp vốn đầu tư & phân phối nhu yếu của dự án Bất Động Sản đi theo pháp luật trên số 2 Điều 19 – Thông tư khoản 09/2019 / TT-BXD .- Phải chú ý quan tâm giải pháp xác lập giá xây dựng khu công trình & giá VLXD bảo vệ nguyên lý & triển khai đi theo lao lý của Thông tư khoản 09/2019 / TT-BXD .- Phải trọn vẹn Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm lúc chọn lựa dùng thông báo giá vật liệu vào Bảng ra mắt nà, chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng đi theo đúng chuẩn lao lý của Luật Xây dựng khoản 50/2014 / QH13 đến ngày 18 mon 6 năm năm trước & những pháp luật đang thi hành mang tương quan .- Lúc những đơn vị chức năng triển khai điều tra, xác lập giá vật liệu ; ý kiến đề nghị quan tâm về bài toán vật liệu cần phân phối nhu yếu về quality loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ; quy chuẩn, chuẩn mức nhân viên sửa chữa đi theo pháp luật của Luật Chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn & quy chuẩn nhân viên kỹ thuật .

5. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 – Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng: “Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó”. Do đó, một số thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong văn bản cung cấp thông tin giá của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên vẫn còn áp dụng QCVN 16:2017/BXD do giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận – huyện

Duy trì tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị trường cho Sở Xây dựng đối với các loại VLXD phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, trước ngày 05 đối với tháng cuối quý hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo, theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 – Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu được công bố giá

chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đi theo lao lý trên Điều 25 – Quy chế kết hợp triển khai ra mắt giá VLXD bên trên địa phận Thành phố TP HCM đc phát hành kèm đi theo Quyết định khoản 15/2018 / QĐ-UBND của Ủy ban quần chúng Thành phố :- Cung cấp khá đầy đủ thông báo về hoạt động giải trí chế tạo, kinh doanh thương mại, giá & quality loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đi theo pháp luật pháp lý lúc bộ phận quản trị Nhà nước mang nhu yếu & chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính đúng mực của thông báo sẽ phân phối .- Thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể chế tạo, kinh doanh thương mại đi theo lao lý pháp lý về hoạt động giải trí đơn vị, thương nghiệp, giá, chuẩn mức, quy chuẩn nhân viên sửa chữa, quality mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa & những pháp luật dị kì mang tương quan .- Không vi phạm luật những hành động bị cấm vào hoạt động giải trí chế tạo & kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đi theo pháp luật pháp lý .Trong quy trình triển khai, trường hợp mang khó khăn vất vả, thắc mắc, ý kiến đề nghị báo cáo giải trình, yêu cầu, yêu cầu về Bộ Xây dựng ( Phòng VLXD, lượng điện thoại thông minh 39.327.547 ( lượng nội bộ 748, 749 ) ) hay bộ phận quản trị Nhà nước sở hữu thẩm quyền nhằm đc Để ý đến, chỉ dẫn triển khai. / .

Nơi nhận:
– Các Sở ngành liên quan;
– UBND các quận – huyện;
– Quatest 3;
– Giám đốc Sở (để báo cáo);
– Tổ công tác, Tổ giúp việc;
– P.KTXD; P.TĐDA; P.QLCLCTXD;
– VPS (để đăng tải);
– Lưu: VT, VLXD / 8b.
Đính kèm: Phụ lục.
TTTV, NTHH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Trần Kiên

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *