Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

t79171
thêm bsc vào metamask
Phần một và 2
Giáo trình Kế toán tài chính Phần một và 2 đc đồng chí giáo viên Khoa Kế toán – Kiểm toán ngôi trường ĐHCN hà Nội soạn

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Trương Thanh Hằng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Trong các năm sắp phía trên, mạng lưới hệ thống kế toán Nước Ta sẽ ko xong xuôi thay đổi & hoàn thành xong cùng theo với sự thay đổi, tăng trưởng của quốc gia. Với xu hướng ấy, kế toán – 1 quy định quản trị kinh tế tài chính có lợi, càng ngày càng phân phối có lợi rộng có nhu yếu của những đối tượng người dùng sài thông báo kinh tế tài chính tài chính vào nền kinh tế thị trường hội nhập nước ngoài sâu rộng cũng như lúc bấy giờ. Để phân phối nhu yếu của công tác giảng dạy chuyên ngành kế toán chuyên môn ĐH đi theo chuẩn chỉnh CDIO & phân phối những nhu yếu khám phá của học sinh sinh viên ngoại trừ ngành những nhu yếu điều tra và nghiên cứu của kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên, những căn nhà quản lý & các toàn cầu mang chăm sóc, Khoa Kế toán – Kiểm toán ngôi trường ĐHCN Thành Phố Hà Nội tổ chức triển khai soạn cuốn “ Giáo trình kế toán tài chính Phần một và 2 ” .Giáo trình bao gồm 8 chương :+ Chương một : Tổng quan thường nhật về kế toán t ài chính .+ Chương 2 : Kế toán tiền ảo & những số nên thu .+ Chương ba : kế toán vật liệu, dụng cụ đồ vật .+ Chương bốn : kế toán gia tài cố định và thắt chặt .+ Chương 5 : kế toán nợ cần mang & Power bản chất công ty chiếm hữu .+ Chương 6 : kế toán chi phí sản xuất & tính giá tiền loại sản phẩm .+ Chương 7 : kế toán tiêu hao sản phẩm & xác lập tác dụng .+ Chương tám : Báo cáo tài chính vào công ty .

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình kế toán tài chính Phần một và 2, Thống kê, 2020 .

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán ( 7340302 )

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

  • Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

Exit mobile version