Trang chủ » 33 thể Quan Âm gần gũi nhất trong dân gian
18. nham ho

33 thể Quan Âm gần gũi nhất trong dân gian

Sự thị hiện của Đức Quan Âm trong sắc tướng Đại Bồ tát cứu khổ thường được ghi nhận qua hình tướng Ba mươi ba thể Quan Âm. Trong số này có một số ít hình tướng không được ghi nhận trong Kinh điển mà được đưa vào theo sự tích cảm ứng gia trì cứu khổ cứu nạn của Ngài được lưu truyền ở dân gian .
Trong tác phẩm “ Phật Tượng Đồ Hối ” có minh họa hình tướng của Ba mươi ba thể Quan Âm như sau :

1. duong lieu

1. Dương Liễu Quan Âm: Quan Âm Bồ tát vì lợi ích và thuận theo nguyện vọng của chúng sinh mà thị hiện, cũng giống như cành Dương Liễu thuận theo gió bay phất phới. Trong Pháp tướng này, Đức Quan Âm an tọa trên mỏm núi đá, tay phải cầm cành Dương liễu, lòng bàn tay trái mở ra để ở trước ngực hoặc là tay trái cầm cái Tịnh bình. Tôn này tương đương với thân Dược Vương Quan Âm.

2. long dau

2. Long Đầu Quan Âm : Biểu hiện tư thế đứng thẳng hoặc tọa trong mây cưỡi đầu Rồng. Được cho là Hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 32 thân của Quan Âm để giáo hóa hàng Trời, Rồng. Bởi loài Rồng là Vua trong những loài thú, được ví như uy thần của Quan Âm .

3. tri kinh

3. Trì Kinh Quan Âm : An tọa trên tảng đá ghồ ghề, tay phải cầm quyển Kinh, tay trái để trên đầu gối. Được cho là tương ứng với thân Thanh Văn Quan Âm trong 32 ứng thân Quan Âm, Thanh Văn ( Sravaka ) là nghe âm tiếng do Đức Phật dạy bảo mà khai ngộ xuất gia. Trong Phẩm Phổ Môn nói : “ Cần phải dùng thân Thanh Văn để hóa độ liền hiện thân Thanh Văn mà giảng pháp ”. Bàn tay phải cầm quyển Kinh là Pháp tướng đặc trưng của Ngài .

4. vien quang 2

4. Viên Quang Quan Âm : Trong ánh sáng lửa rực của hào quang chiếu khắp Pháp giới Open Sắc thân Quan Âm, hai tay chắp lại, an tọa trên mỏm núi đá. Trong Phẩm Phổ Môn có một đoạn Kinh văn nói :
Sáng thanh tịnh không nhơ
Mặt trời tuệ trừ ám
Hay trừ nạn gió lửa

Soi sáng khắp thế gian.
5. du hy

5. Du Hý Quan Âm : Tư thế du hý tự tại, không ngưng trệ, không trở ngại cho nên vì thế gọi như vậy. Ngài an tọa trên mây ngũ sắc, tay trái để ở cạnh rốn, tác tướng du hý tự tại trong Pháp giới vô ngại. Có quan điểm cho rằng thể Quan Âm này bộc lộ cho đoạn Kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn, nói về chúng sinh bị tai nạn đáng tiếc rớt xuống núi được sự tương hỗ của Bồ tát :
Hoặc bị kẻ ác rượt
Rớt xuống núi Kim Cương
Do sức niệm Quan Âm

Chẳng mất một mảy lông
6. bach y

6. Bạch Y Quan Âm : Ngài khoác y áo mềm mại sắc trắng thanh tịnh, kiết già tĩnh tọa trên đám cỏ nơi tảng đá, tay kết ấn thiền định. Hình tượng này tương tự với thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni trong 32 ứng thân Quan Âm .

7. ngoa lien 

7. Ngọa Liên Quan Âm : An tọa trên tòa sen báu, tư thế chắp tay lại. Có quan điểm cho rằng đây là thân Tiểu Vương trong 32 ứng thân Quan Âm, ví như thân tôn quý của Tiểu Vương tọa, nằm trên hoa sen .

8. long kien

8. Long Kiến Quan Âm : Còn gọi là Phi Bộc Quan Âm, tư thế dựa vào vách núi gãy, quán thác nước đổ. Cũng có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho ý nghĩa của đoạn văn trong Phẩm Phổ Môn : “ Nếu có chúng sinh nào bị xô vào hầm lửa lớn, xưng niệm tên Quan Âm, Bồ tát liền ứng theo âm thanh đó mà cứu, khiến cho thành lửa biến thành ao ” .

9. thi lac 

9. Thi Lạc Quan Âm : An tọa bên bờ ao, chú ý nhìn hoa sen, tay phải chống má tựa trên đầu gối, hoặc có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Hoặc ở ngọn Tu Di
Bị người xô té xuống
Do sức niệm Quan Âm

Như mặt Trời trên không.
10. ngu lam

10. Ngư Lam Quan Âm : Chuyên trừ bỏ chướng ngại của La Sát, Rồng độc, Quỷ ác … Pháp tướng ấy cưỡi con cá lớn, hoặc là tay xách giỏ có con cá lớn. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn Kinh văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Hoặc gặp La Sát dữ
Rồng độc, những loài Quỷ
Do niệm sức Quan Âm
Chúng đều không dám hại
Thể Quan Âm này tương tự với Hóa Thân La Sát trong 32 ứng thân Bồ tát Quan Âm .

11. duc vuong

11. Đức Vương Quan Âm : An tọa trên tảng đá, tay trái để ở trên, tay phải cầm lá xanh hoặc một cành Dương liễu. Tôn này tương tự với Hóa Thân Phạm Vương của Bồ tát Quan Âm. Như trong Phẩm Phổ Môn nói rằng : “ Cần phải dùng thân Phạm Vương để hóa độ thì liền hiện thân Phạm Vương mà giảng pháp ”. Chủ ý nói Phạm Vương chính là chủ của sắc giới, Đức ấy thù thắng do đó gọi là Đức Vương .

12. thuy nguyet

12. Thủy Nguyệt Quan Âm : Đứng trên một cánh Sen tựa như chiếc thuyền dưới ánh trăng, nổi trên biển quán tưởng mặt trăng trong nước yên tĩnh. Tôn này tương tự với Hóa thân Bích Chi Phật của Bồ tát Quan Âm .

13. nhat diep

13. Nhất Diệp Quan Âm : Ngự trên cánh sen, nhàn nhã trôi trên mặt nước, còn được gọi là Liên Diệp Quan Âm, Nam Minh Quan Âm. Tương truyền có một Tăng nhân người Nhật tên là Đạo Nguyên trên đường quay trở lại Nhật Bản gặp phải gió lớn đành tránh vào núi Nam Minh, lúc ấy Đạo Nguyên ở trên thuyền khấn thầm tự nhiên thấy Đại Bi Tôn ngự một cánh sen nổi trên biển, tức thời sóng gió liền lặng. Lên bờ xong, Sư tự khắc tượng Quan Âm đã nhìn thấy và an trí phụng thờ trong chùa Nam Minh Quan Âm. Từ đây Tôn này có hiệu là “ Nam Minh Quan Âm ” .
Y theo trong tác phẩm Phật Tượng Đồ Hối đã vẽ thì hình tượng Tôn này an tọa trên cánh sen, gối trái co đứng, tay trái để trên đầu gối, tay phải rũ xuống chống đỡ thân ấy, trông nhìn xa trên mặt nước, tác tướng suy tư sâu xa .

14. thanh canh

14. Thanh Cảnh Quan Âm ( hay Thanh Đầu Quan Âm ) : An tọa trên sườn dốc gãy, gối phải dựng đứng, tay phải để trên đầu gối, tay trái vịn vách núi. Tôn này tương tự với Hóa thân Phật Đà của Bồ tát Quan Âm .

15. uy duc

15. Uy Đức Quan Âm : Tay phải chạm đất, tay trái cầm hoa sen, tư thế đứng ở trên mỏm núi quán nhìn nước. Có quan điểm cho rằng đây là thân Thiên Đại Tướng Quân trong 32 ứng thân Quan Âm. Vì Thiên Đại Tướng Quân có không thiếu cả uy đức, do đó có tên là Uy Đức Quan Âm. Quan Âm có đủ cả Uy của điều phục và Đức của nhiếp Pháp để yêu thương hộ trì chúng sinh .

16. dien menh

16. Diên Mệnh Quan Âm : Tựa vào mỏm núi, nhàn nhã chiêm ngưỡng và thưởng thức cảnh vật trên mặt nước. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Như thuốc độc yếm đối ,
Muốn hại đến mạng thân ,
Do sức niệm Quan Âm ,

Người gây bị hại ngược.

Trong Pháp tướng này, Đức Quan Âm dùng nhóm khí vật hay trừ những ô nhiễm thọ mạng để được sống lâu, do đó tên là Diên Mệnh Quan Âm. Hình tượng là trên đỉnh đầu đội Bảo quan, tướng tốt từ bi nhu hòa, hào quang tròn, trụ khắp vành trăng trong hoa sen, thân đeo anh lạc, vòng hoa mầu nhiệm và thiên y trang nghiêm, hai cánh tay là đặc trưng của Pháp tướng này, nêu biểu sự tiếp dẫn tương hỗ chúng sinh .

17. chung bao

17. Chúng Bảo Quan Âm : Tay phải chạm đất, chân phải duỗi thẳng, tay trái để ở trên đầu gối, hiện tướng an bình. Tôn này tương tự với thân Trưởng Giả trong 32 ứng thân Quan Âm. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn : “ Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh vì cầu vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, sinh vật biển, những thứ trân châu báu vật vào trong biển lớn. Giả sử chiếc thuyền ấy bị gió lớn thổi tấp vào nước Quỷ La Sát, nếu trong đó có một người xưng tụng thương hiệu Quan Âm Bồ tát thì những người kia đều được giải thoát nạn Quỷ La Sát ” .

18. nham ho

18. Nham Hộ Quan Âm : An tọa trang nghiêm trong hang động nham thạch, tự tại chiêm ngưỡng và thưởng thức mặt nước. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Rắn độc với bò cạp
Hơi độc, khói, lửa đốt
Do sức niệm Quan Âm
Chúng theo tiếng bỏ đi
Vì rắn rết, bò cạp và những loại trùng độc khác phần lớn trú ở trong hang động, nên truyền thuyết thần thoại nói Đức Quan Âm an tọa trong hang động đầy nguy hại này để tương hỗ chúng sinh. Nương sức niệm Quan Âm, thời hoàn toàn có thể tiêu tan độc khí ấy. Nên khi vẽ tượng Quan Âm này, đại đa số chọn tư thế an tọa ngay ngắn trong hang động .

19. nang tinh 

19. Năng Tĩnh Quan Âm : Đứng lặng hồi lâu trên mỏm núi bên cạnh biển, tác tướng yên tịnh, hoặc có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn : “ Giả sử chiếc thuyền bị gió lớn thổi tấp vào nước Quỷ La Sát, nếu trong đó có một người xưng tụng thương hiệu Quan Âm Bồ tát thì những người kia đều được giải thoát nạn Quỷ La Sát ” .

20. a nau

20. A Nậu Quan Âm : A Nậu tức là A Nậu Đạt Trì, lại gọi là A Nậu Đại Tuyền, dịch là Vô Nhiệt Trì ( ao không có sự nóng giãy ). Pháp tướng Bồ tát này an tọa trên tảng đá, gối trái dựng thẳng bắt chéo nhau, hai tay giao nhau, ngắm nhìn xa xa trên mặt biển. Có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn : “ Nếu có người trên biển gặp phải Rồng, Cá, những Quỷ, nạn lớn, nương sức niệm Quan Âm sẽ hoàn toàn có thể miễn trừ mối đe dọa của sóng gió ” .

21. a ma de

21. A Ma Đề Quan Âm : Tức là Vô Úy Quan Âm. Trong Pháp tướng này, Đức Quan Âm thường có sắc thân trắng, ba mắt và bốn tay, cưỡi Sư tử trắng, body toàn thân tràn trề lửa rực, vận thiên y, anh lạc … nêu biểu cho sự trang nghiêm ; diện mạo từ bi, chú ý nhìn về bên trái. Có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Tỳ Sa Môn của Bồ tát Quan Âm .

22. diep y

22. Diệp Y Quan Âm : An tọa ở đám cỏ trên tảng đá, có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Đế Thích của Bồ tát Quan Âm .

23. luu ly 0

23. Lưu Ly Quan Âm : Biệt danh là Cao Vương Quan Âm. Ngự nơi một cánh Sen nổi trên mặt nước, hai tay nâng chiếc bình Lưu ly. Có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Tự Tại Thiên của Bồ tát Quan Âm .

24. da la ton       

24. Đa La Tôn Quan Âm : Còn gọi là Cứu Độ Mẫu Quan Âm, tư thế body toàn thân đứng thẳng cưỡi trên mây. Có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Hoặc bị oán tặc vây
Cầm đao kiếm hãm hại
Do sức niệm Quan Âm

Chúng đều sinh lòng lành
25. cap loi

25. Cáp Lợi Quan Âm : Có nghĩa là Bồ tát ngồi trong con sò. Tín ngưỡng này bắt nguồn từ triều đại nhà Đường ( Trung Quốc ) trở về sau. Quyển 42, Phật Tổ Thống Ký trong đời Đường Văn Tông năm Khai Thành Nguyên ghi chép rằng : “ Khi vua Đường Văn Tông ăn con sò, dùng tay tách mà không mở được, nên đốt hương khấn cầu, tự nhiên con sò biến hiện thành hình tượng Bồ tát. Hoàng đế liền viết chiếu thư cho Chung Nam Sơn Duy Chính Thiền Sư hỏi nguyên do việc này và sau đó chiếu cáo cho chùa chiền trong thiên hạ lập tượng Quan Âm ”. Tín ngưỡng Cáp Lợi Quan Âm do đó rất thông dụng với những ngư dân .

26. luc thoi     

26. Lục Thời Quan Âm : Lấy ý Đại bi thâm sâu, ngày đêm sáu thời thường thương xót hộ niệm chúng sinh, vì vậy gọi là Lục Thời Quan Âm, cũng lý giải là “ Thường Thị Chúng Sinh Quan Âm ”. Hình tượng thông hành ở trần gian là tay Ngài cầm cái rương kinh Phạn chứa Lục Tự Chương Cú Đà La Ni. Chúng sinh tụng Đà La Ni này thì được thoát khỏi quả khổ của sáu nẻo, được sáu diệu môn, chứng sáu căn tương ứng. Có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Cư sĩ của Bồ tát Quan Âm .

27. pho bi

27. Phổ Bi Quan Âm : Tay cầm Pháp Y rủ xuống trước, đứng trên núi cao nêu biểu lòng từ bi của Đức Quan Âm rộng khắp ba ngàn Đại thiên Thế giới, thương xót phổ độ hết thảy chúng sinh. Có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Đại Tự Tại Thiên của Bồ tát Quan Âm. Đại Tự Tại Thiên chính là vị thần tối cao của ba cõi, dùng uy đức thù thắng ấy chiếu khắp tổng thể, mà phối hợp với từ bi thông dụng bình đẳng của Quan Âm cho nên vì thế gọi là Phổ Bi Quan Âm .

28. ma lang 

28. Mã Lang Phụ Quan Âm : Tương truyền vào triều đại nhà Đường, Bồ tát Hóa thân làm một cô gái rất xinh đẹp. Vì muốn đại chúng phát tâm siêng năng học Phật, nên dùng phương tiện đi lại rằng người nào tụng kinh nhiều sẽ làm vợ của người ấy. Sau đó y theo lời ước hẹn nhận lời làm vợ của một người trẻ tuổi họ Mã, cho nên vì thế mới có tên gọi như vậy. Có người cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Phụ nữ của Bồ tát Quan Âm .
Hoặc có hình tượng Mã Lang Phụ Quan Âm tay phải cầm quyển Kinh Pháp Hoa, tay trái cầm cái đầu lâu có hình người nữ .

29. hop chuong

29. Hợp Chưởng Quan Âm : Đứng trên đài sen, hai tay chắp trước ngực, hai bàn tay chấp lại ở giữa rỗng cho nên vì thế có tên gọi như vậy. Có quan điểm cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Bà La Môn của Bồ tát Quan Âm .

30. nhat nhu

30. Nhất Như Quan Âm : An tọa trên đài sen ở trên mây, dựng đứng gối trái làm tư thế giáng phục lôi điện. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn sau trong Phẩm Phổ Môn :
Mây sấm nổ, sét đánh
Tuôn mưa đá, mưa lớn
Do sức niệm Quan Âm

Nên liền tiêu tan cả
31. bat nhi

31. Bất Nhị Quan Âm : Pháp tướng này có hai tay bắt chéo nhau, đứng trên một chiếc lá sen nổi trên mặt nước. Có quan điểm cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Thần Chấp Kim Cương của Bồ tát Quan Âm. Thần Chấp Kim Cương là vị thần thủ hộ của Đức Phật .

32. tri lien

32. Trì Liên Quan Âm : Ngài ngự trên chiếc lá sen, hai tay cầm cọng sen. Hoặc cho rằng Tôn này tương tự với Hóa thân Đồng Nam, Đồng Nữ của Bồ tát Quan Âm .

33. sai thuy

33. Sái Thủy Quan Âm : Tay phải cầm Sái Trượng hoặc cành dương liễu, tay trái cầm bình, tác tướng tưới nước Cam lộ. Có quan điểm cho rằng Tôn này tượng trưng cho câu văn sau trong Phẩm Phổ Môn : “ Nếu có người bị nước lớn cuốn trôi, hễ xưng niệm thương hiệu Ngài liền gặp chỗ cạn ”. Hoặc có một thuyết cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn :
Lòng Bi như sấm chớp .

Ý lành diệu tựa mây

Tuôn mưa nước Cam lộ
Dứt trừ lửa phiền não .

 

Source: https://chickgolden.com
Category : Blog

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *