Trang chủ » blog » Cách sắp xếp tệp trên màn hình nền máy Mac
343ed29be9ceef04caa4128dca57235e

Cách sắp xếp tệp trên màn hình nền máy Mac

058e4af8e726290f491044219d2eee73

Cách sắp xếp tệp trên màn hình nền máy Mac

Màn hình nền chiếm phần đông màn hình hiển thị của bạn và đó là khu vực bạn thực thi hầu hết việc làm của mình. Nếu bạn lưu giữ tệp — tài liệu, thư mục và biệt hiệu — trên màn hình hiển thị nền, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp chúng để tìm thấy những mục bạn cần một cách thuận tiện hơn .Màn hình nền đang hiển thị các tệp và thư mục. Một vài tệp được chọn để được đặt vào thư mục mới. Tác vụ giữ Control khi bấm vào tệp được chọn sẽ hiển thị menu bật lên và Thư mục mới với lựa chọn được chọn.

Sắp xếp các mục vào các thư mục

Bạn hoàn toàn có thể nhan chóng nhóm những mục trên màn hình hiển thị nền vào những thư mục. Chọn tổng thể những mục bạn muốn nhóm lại, giữ Control và bấm vào một trong những mục, sau đó chọn Thư mục Mới với Lựa chọn. ( Bạn không hề nhóm những mục bị khóa ) .Xem Sắp xếp tệp vào những thư mục .

Sử dụng các ngăn xếp để tự động sắp xếp các tệp

Các ngăn xếp giúp bạn sắp xếp các tệp vào các nhóm nhỏ trên màn hình. Bạn có thể nhóm ngăn xếp theo loại, ngày hoặc thẻ. Khi bạn nhóm theo loại, tất cả các hình ảnh sẽ chuyển vào một ngăn xếp, các bài thuyết trình vào một ngăn xếp khác, v.v. Mọi tệp mới bạn thêm vào sẽ được chuyển ngay lập tức vào ngăn xếp chính xác—giúp bạn giữ mọi nội dung theo trật tự một cách tự động.

Hãy xem Mở rộng hoặc thu gọn ngăn xếp màn hình hiển thị nền .

Sắp xếp tệp trên màn hình nền

Màn hình nền màn đến cho bạn nhiều cách khác nhau để sắp xếp các tệp bạn đang làm việc. Bạn có thể sắp xếp các tệp của mình theo tên, loại, ngày đã thêm, kích cỡ, thẻ, v.v. Bấm vào màn hình nền, chọn Xem > Sắp xếp theo, sau đó chọn một tùy chọn. Nếu bạn muốn kiểm soát vị trí của các tệp trên màn hình, hãy đặt Sắp xếp theo thành không. Bạn vẫn có thể sắp xếp các tệp một cách gọn gàng như mong muốn—chỉ cần bấm vào màn hình nền, chọn Xem > Dọn dẹp theo, sau đó chọn cách bạn muốn sắp xếp các tệp.

Xem Căn chỉnh và định cỡ lại các mục.

Thay đổi kích cỡ biểu tượng, khoảng giãn cách lưới, kích cỡ văn bản và các dữ liệu khác

Bấm vào màn hình hiển thị nền, chọn Xem > Hiển thị Tùy chọn Xem, sau đó sử dụng những bộ tinh chỉnh và điều khiển để triển khai đổi khác. Bạn cũng hoàn toàn có thể giữ Control và bấm vào màn hình hiển thị nền, sau đó chọn Hiển thị Tùy chọn Xem. Xem Thay đổi cách hiển thị những thư mục trong Finder .Để biết thêm những cách tùy chỉnh màn hình hiển thị nền, hãy xem Thay đổi thiết lập Finder .

Mẹo: Nếu bạn bật iCloud Màn hình nền và Tài liệu, bạn có thể tải mục tương tự trên màn hình nền vào một máy Mac khác bằng cách đăng nhập bằng cùng tài khoản iCloud và bật iCloud Màn hình nền và Tài liệu trên máy Mac đó.

Source: https://chickgolden.com
Category : Blog

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *