Trang chủ » blog » invitations tiếng Anh là gì?
play 1319

invitations tiếng Anh là gì?

invitations tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng invitations trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ invitations tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm invitations tiếng Anh
invitations
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ invitations

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: invitations tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

invitations tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ invitations trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ invitations tiếng Anh nghĩa là gì.

invitation /,invi’teiʃn/

* danh từ
– sự mời, lời mời, giấy mời
– cái lôi cuốn, cái hấp dẫn
– sự chuốc lấy, sự mua láy (bóng), sự tự gây cho mình
=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ

* định ngữ
– (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời
=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời

Thuật ngữ liên quan tới invitations

Tóm lại nội dung ý nghĩa của invitations trong tiếng Anh

invitations có nghĩa là: invitation /,invi’teiʃn/* danh từ- sự mời, lời mời, giấy mời- cái lôi cuốn, cái hấp dẫn- sự chuốc lấy, sự mua láy (bóng), sự tự gây cho mình=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ* định ngữ- (thể dục,thể thao) dành cho người được mời, dành cho đội được mời=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành cho những đội được mời

Đây là cách dùng invitations tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ invitations tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

invitation / tiếng Anh là gì?
invi’teiʃn/* danh từ- sự mời tiếng Anh là gì?
lời mời tiếng Anh là gì?
giấy mời- cái lôi cuốn tiếng Anh là gì?
cái hấp dẫn- sự chuốc lấy tiếng Anh là gì?
sự mua láy (bóng) tiếng Anh là gì?
sự tự gây cho mình=an invitation for trouble+ sự chuốc lấy điều phiền luỵ* định ngữ- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) dành cho người được mời tiếng Anh là gì?
dành cho đội được mời=an invitation competition+ cuộc thi dành cho những người được mời tiếng Anh là gì?
cuộc thi dành cho những đội được mời

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *