Trang chủ » Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì
articlewriting1 2

Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì

Người ta trỏ bố mảnh đồng, nhôm, chì với cộng trọng lượng trong 1 ly lớp nước ấm. So sánh Lắp đặt phun sương
độ sau cuối của bố mảnh sắt kẽm kim loại bên trên :Call t được xem là nhiệt độ khi sau, $ { t } _ { 0 } $ t được xem là nhiệt độ khi đầu của vật. Công thức như thế nào được xem là cơ chế tính nhiệt lượng cơ mà vật thu trong ?Một nhà bếp dầu hỏa với công suất 30 %, rõ được hiệu suất của dầu hỏa được xem là $ { 44 } {. } { 10 } ^ { 6 } $ J / kilogam. Với 30 g dầu hoàn toàn có thể đun sôi khối lượng lớp nước sở hữu nhiệt độ bắt đầu được xem là USD { 30 } ^ { 0 } $ C được xem là :

Một nhiệt lượng kế bởi đồng sở hữu cân nặng 100 g cất 738 g lớp nước sống nhiệt độ $ { 15 } ^ { o } USD C, rồi nhả trong đấy 1 mảnh đồng với trọng lượng 200 g sống nhiệt độ $ { 100 } ^ { o } $ C. Nhiệt độ khi khởi đầu với cân đối nhiệt được xem là $ { 17 } ^ { o } $ C. Lấy nhiệt dung riêng rẽ của lớp nước được xem là 4186J / kilogam. K. Nhiệt dung riêng biệt của đồng được xem là :Một nóng làm cho bởi đồng với trọng lượng 250 g đựng một lít lớp nước đang được sống nhiệt độ $ { đôi mươi } ^ { 0 } $ C. Biết nhiệt dung riêng biệt của đồng, lớp nước tuần tự được xem là $ { c } _ { một } $ = 380J / kilogam. K, $ { c } _ { 2 } $ = 4200J / kilogam. K. Nhiệt lượng ít nhất nhằm đun sôi lớp nước vào nóng được xem là :Có bốn bình A, B, C, D hồ hết cất lớp nước sống cộng 1 nhiệt độ có dung tích tương xứng được xem là một lít, 2 lít, tam lít, bốn lít. Sau khi sử dụng những đèn cồn như nhau nhau nhằm đun những bình nào vào tám phút ta nhìn thấy những nhiệt độ vào những bình nè đặc trưng nhau. Hỏi bình như thế nào với nhiệt độ tăng cao số 1 ?Bỏ trong nhiệt lượng kế cất 450 g lớp nước sống nhiệt độ $ { 22 } ^ { o } $ C 1 mảnh sắt kẽm kim loại mang cân nặng 350 g đc nung ấm đến $ { 100 } ^ { o } $ C. Nhiệt độ khi cân đối nhiệt được xem là USD { 30 } ^ { o } $ C. Bỏ qua nhiệt lượng làm cho ấm nhiệt biểu & không gian ; mang nhiệt dung riêng rẽ của lớp nước được xem là 4190J / kilogam. K. Nhiệt dung riêng rẽ của sắt kẽm kim loại đấy được xem là :A. 358,28 J / kilogam. KB. 458,28 J / kilogam. KC. 617,14 J / kilogam. k

D. 215,5 J / kilogam. K

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *