Kinh doanh bất động sản là gì theo quy định pháp luật?

Kinh doanh bất động sản là gì? Các loại bất động sản được kinh doanh và hành vi cấm trong kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh bất động sản là gì

Theo khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản năm trước, Kinh doanh bất động sản là việc góp vốn đầu tư vốn để thực thi hoạt động giải trí thiết kế xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng ủy quyền để bán, chuyển nhượng ủy quyền ; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản ; thực thi dịch vụ môi giới bất động sản ; dịch vụ sàn thanh toán giao dịch bất động sản ; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản trị bất động sản nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .Kinh doanh bất động sản phải cung ứng những nguyên tắc như sau :

– Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này .– Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai minh bạch, minh bạch .– Tổ chức, cá thể có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài khoanh vùng phạm vi bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo pháp luật của Luật kinh doanh bất động sản ( sau đây gọi là bất động sản ) gồm có :– Nhà, khu công trình thiết kế xây dựng có sẵn của những tổ chức triển khai, cá thể ;– Nhà, khu công trình xây dựng hình thành trong tương lai của những tổ chức triển khai, cá thể ;– Nhà, khu công trình kiến thiết xây dựng là gia tài công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép đưa vào kinh doanh ;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Các hành vi bị cấm khi kinh doanh bất động sản

– Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của Luật kinh doanh bất động sản .– Quyết định việc góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản bất động sản không tương thích với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .– Không công khai minh bạch hoặc công khai minh bạch không khá đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản .– Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản .– Huy động, chiếm hữu vốn trái phép ; sử dụng vốn kêu gọi của tổ chức triển khai, cá thể và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục tiêu theo cam kết .– Không triển khai hoặc triển khai không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước .– Cấp và sử dụng chứng từ hành nghề môi giới bất động sản không đúng pháp luật .

– Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung bài viết Kinh doanh bất động sản là gì theo quy định pháp luật, LawKey gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

Xem thêm : Điều kiện kinh doanh bất động sảnCác bước xây dựng công ty kinh doanh bất động sản

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.