Trang chủ » Lý thuyết môi trường marketing quốc tế – Chương 2. Môi trường marketing quốc tế ThS. Trần Thu Trang – Studocu
articlewriting1 2

Lý thuyết môi trường marketing quốc tế – Chương 2. Môi trường marketing quốc tế ThS. Trần Thu Trang – Studocu

Chương 2. Môi trường

marketing quốc tế

ThS. Trần Thu Trang Bộ môn seo tổng thể tại hà nội
quốc tế Khoa Kinh tế và kinh doanh thương mại quốc tế

Mục tiêu học tập

 Hiểu định nghĩa, phân chia môi trường tự nhiên Marketing quốc tế & ý nghĩa sâu sắc của bài toán nghiên cứu và điều tra môi trường tự nhiên marketing quốc tế Hiểu & áp dụng những nhân tố môi trường tự nhiên phía vào đơn vị

 Hiểu đc ảnh hưởng tác động của những nhân tố thiên nhiên và môi trường phía bên cạnh Vận dụng chọn lựa kế hoạch marketing hẩu lốn tương thích mang thiên nhiên và môi trường marketing

I. Khái quát môi trường marketing quốc tế

1. Khái niệm : Môi trường Marketing là
khoảng không gian và thời gian chứa
đựng các yếu tố tác động trực tiếp hay
gián tiếp tới hoạt động marketing của
doanh nghiệp

2. Phân loại

 Theo khoanh vùng phạm vi đơn vị Theo năng lực trấn áp của công ty Theo khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng tác động của những nhân tố môi trường tự nhiên

4. Mối quan hệ giữa các yếu tố môi

trường trong marketing quốc tế

 Hoạt động của đơn vị bên trên Thị trường được xem là quy trình liên hệ của những nhân tố nằm trong thiên nhiên và môi trường phía vào & thiên nhiên và môi trường phía ngoại trừ tổ chức.  một : Hoạt động khinh suất của Doanh Nghiệp  2 : Ảnh hưởng của những tác nhân ko trấn áp đc  ba : Sự điều chỉnh nhằm thích nghiMôi trường phía vàothành công xuất sắc Mức độ ( thua cuộc ) của mDN vào viục hạt tiêu kinh doanh thương mại ệc đạtMôi trường phía ngoại trừtin tức bình luậnmộttam

Dự báo, nhận diện ảnh hưởng của các yếu
tố môi trường đối với hoạt động marketing,
thích ứng với các yếu tố môi trường bên
ngoài

Những rào cản,
thách thức

Cơ hội
thị trường

Môi trường tài chính

 Là năng lực kinh tế tài chính của công ty, phản chiếu mô hình, sức khỏe của công ty bên trên thị phần . Được bộc lộ trải qua tiêu chí bản chất & năng lực kêu gọi bản chất của đơn vị

Môi trường nhân lực

 Là hàng ngũ cán bộ công nhân viên của tổ chức

Môi trường văn hoá doanh nghiệp

III. Các yếu tố môi trường bên ngoài

 Là tụ hội những nhân tố tọa lạc ngoại trừ khoanh vùng phạm vi trấn áp của đơn vị . Môi trường phía không tính bao gồm 7 đội nhân tố

1. Môi trường kinh tế

Đối với nền kinh tế tài chính của 1 lớp nước : Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính Giai đoạn tăng trưởng

2. Môi trường nhân khẩu học

  • Quy mô số lượng dân sinh
  • Quy mô mái ấm gia đình
  • Độ tuổi
  • Chủng tộc
  • Tỷ lệ sanh, tỷ suất tử trận

4. Môi trường văn hoá – xã hội

 Môi trường văn hóa truyền thống của mọi lớp nước bao gồm :  Các chủ trương tăng trưởng dạy dỗ, mạng lưới hệ thống đào tạo và giảng dạy, chuyên môn học thức  Tình hình tôn giáo & chừng độ tác động ảnh hưởng so với cộng đồng  Các nhân tố bao gồm cũng như ngôn từ, trị giá, cách biểu hiện, những ý niệm về đạo đức nghề nghiệp, thẩm mỹ và nghệ thuật, đàng ở, nghề nghiệp và công việc, phong tục, tập quán …

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved.

5. Môi trường chính trị-pháp luật

 Các nhân tố chính trị – pháp lý buộc phải xem xét :  đường lối chính trị của vương quốc  sự tổ chức triển khai bố trí những bộ phận của cỗ máy chính trị  sự không thay đổi chính trị …  mạng lưới hệ thống pháp luật

Copyright ©2005 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *