Trang chủ » Multiplication đọc là gì
articlewriting1

Multiplication đọc là gì

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/

Ngoại động từSửa đổi

multiply ngoại động từ /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/

Xem thêm: Nuanced là gì

Nội dung chính

 • Tiếng AnhSửa đổi
 • Cách phát âmSửa đổi
 • Ngoại động từSửa đổi
 • Nội động từSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 1. Nhân lên, làm bội lên, làm tăng lên nhiều lần.
 2. (Toán học) Nhân.

Chia động từSửa đổimultiply

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu

to multiply
Phân từ hiện tại

multiplying
Phân từ quá khứ

multiplied
Dạng chỉ ngôi
số

ít

nhiều
ngôi

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

thứ nhất

thứ hai

thứ ba
Lối trình bày

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they
Hiện tại

multiply

multiply hoặc multipliest¹

multiplies hoặc multiplieth¹

multiply

multiply

multiply
Quá khứ

multiplied

multiplied hoặc multipliedst¹

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied
Tương lai

will/shall²multiply

will/shallmultiply hoặc wilt/shalt¹multiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply
Lối cầu khẩn

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they
Hiện tại

multiply

multiply hoặc multipliest¹

multiply

multiply

multiply

multiply
Quá khứ

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied
Tương lai

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply
Lối mệnh lệnh

you/thou¹

we

you/ye¹

Hiện tại

multiply

lets multiply

multiply

 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từSửa đổi

multiply nội động từ /ˈməl.tə.ˌplɑɪ/

Bạn đang đọc: Multiplication đọc là gì

 1. Tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở. rabbits multiply rapidly   giống thỏ sinh sôi nảy nở nhanh

Chia động từSửa đổimultiply

Dạng không chỉ ngôi
Động từ nguyên mẫu

to multiply
Phân từ hiện tại

multiplying
Phân từ quá khứ

multiplied
Dạng chỉ ngôi
số

ít

nhiều
ngôi

thứ nhất

thứ hai

thứ ba

thứ nhất

thứ hai

thứ ba
Lối trình bày

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they
Hiện tại

multiply

multiply hoặc multipliest¹

multiplies hoặc multiplieth¹

multiply

multiply

multiply
Quá khứ

multiplied

multiplied hoặc multipliedst¹

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied
Tương lai

will/shall²multiply

will/shallmultiply hoặc wilt/shalt¹multiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply

will/shallmultiply
Lối cầu khẩn

I

you/thou¹

he/she/it/one

we

you/ye¹

they
Hiện tại

multiply

multiply hoặc multipliest¹

multiply

multiply

multiply

multiply
Quá khứ

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied

multiplied
Tương lai

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply

weretomultiply hoặc shouldmultiply
Lối mệnh lệnh

you/thou¹

we

you/ye¹

Hiện tại

multiply

lets multiply

multiply

 1. Cách chia động từ cổ.
 2. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảoSửa đổi

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *