Trang chủ » Đồng Nghĩa Của Outweigh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Outweigh Trong Tiếng Việt
articlewriting1

Đồng Nghĩa Của Outweigh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Outweigh Trong Tiếng Việt

outweighed by the tremendous benefits for student health and performance, and our collective public safety.

Bạn đang xem:

Và trong các quận trên cả nước dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại đối với sức khỏe học sinh năng suất, và tính an toàn cộng đồng.
But they also have rising costs to our security, economy, health and environment that are starting to erode, if not outweigh their benefits.
Nhưng loại nhiên liệu này cũng bắt ta trả giá bằng sự an toàn, kinh tế, sức khỏe và môi trường của ta tất cả sắp bị hư hại, nếu không tạo cho chúng nhiều ưu tiên hơn.
Note that “heavy” versus “medium” is more a question of tactical roles than weight; the Panther, for example, was a “medium” tank that outweighed most Allied “heavy” tanks.
Đáng chú ý rằng “hạng nặng” đánh với “hạng trung” là một câu hỏi chiến thuật hơn trong lượng của chúng; ví dụ như tăng hạng trung Panther của Đức lại nặng hơn hầu hết xe tăng hạng nặng của đồng minh.
Immoderate drinking causes these and other health risks to outweigh any positive effects of alcohol on the cardiovascular system.
Uống rượu quá độ gây ra những vấn đề kể trên và những nguy cơ khác có hại cho sức khỏe, vô hiệu hóa ảnh hưởng tốt của rượu trên hệ tim mạch.
The Conservation Authority considered the proposed road would not add to the use and enjoyment of Mount Aspiring National Park and that the adverse effects of construction and use of the road in the National Park would outweigh any benefits.
Đơn vị này cho rằng, con đường được đề xuất sẽ không giúp nhiều vào việc sử dụng và lợi ích cho vườn quốc gia Núi Aspiring, nơi mà con đường đó đi qua và tác dụng phụ của việc xây dựng và sử dụng nó đi qua vườn quốc gia sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích.
Said he: “The grateful man sees so much in the world to be thankful for, and with him the good outweighs the evil.
Ông nói: “Người có lòng biết ơn thấy rất nhiều điều trên thế gian để cảm tạ và đối với người ấy, thì có nhiều điều tốt lành hơn là điều xấu xa.
However, he acknowledged that his creative instincts usually outweighed intellectual ones: “The artistic passion was too strong for him, and while he would ponder a French composition or Latin verse, his pen mechanically sketched portraits or caricatures of his professors or classmates, if not some fantasy palace or an original landscape that already had the look of a theatre set.”
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng bản năng sáng tạo của ông thường vượt xa trí tuệ: “Niềm đam mê nghệ thuật quá mạnh mẽ đối với ông, và trong khi ông sẽ suy ngẫm về một sáng tác tiếng Pháp hoặc câu thơ Latinh, cây bút của ông phác họa chân dung hoặc biếm họa của giáo sư hoặc bạn cùng lớp, hoặc một số cung điện giả tưởng hoặc một cảnh quan nguyên bản đã mang dáng dấp của một nhà hát. “
Bạn thường chú ý đến những điểm tốt hơn là những điểm xấu, hay chỉ chú tâm đến những điểm xấu và cứ nói hoài về những điểm xấu đó?
But for people who have experienced the hormonal effects of menopause, the higher pitch is countered and outweighed by swollen vocal folds.

Xem thêm:

Với những ai gặp thay đổi hoóc-môn thời tiền mãn kinh, sẽ có sự tăng âm độ cao hơn và dây thanh âm phình ra to hơn.
But while there might be some short-term individual winners, our collective losses will far outweigh them.
Tuy nhiên, trong khi những cá nhân có thể có những chiến tích ngắn hạn, thì những tổn thất chung của chúng ta sẽ quan trọng hơn chúng nhiều.
During April 2011, internal deliberations of the president”s innermost circle of advisors over whether to order U.S. special forces to conduct a raid into Pakistan against Osama bin Laden, Clinton was among those who argued in favor, saying the importance of getting bin Laden outweighed the risks to the U.S. relationship with Pakistan.
Tháng 4 năm 2011, khi diễn ra những cuộc tranh luận trong vòng những cố vấn thân cận nhất của tổng thống liệu có nên gởi lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ vào Pakistan để truy kích Osama bin Laden hay không, Clinton là người ủng hộ biện pháp này với lập luận rằng cơ may triệt hạ bin Laden đáng để chấp nhận những nguy cơ trong mối quan hệ với Pakistan.
“Justice Leila Seth Chose To Put Herself Out There, In A World Where Social Stigma Often Outweighs The Law”.
Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2017. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link) ^ “Justice Leila Seth Chose To Put Herself Out There, In A World Where Social Stigma Often Outweighs The Law”.
On July 2, 2012, however, he gave Andrew Sullivan permission to publish an email that stated, in part: I”ve begun to consider whether the unintended outcomes of maintaining my privacy outweigh personal and professional principle.
Dù vậy, ngày 2 tháng 7 năm 2012, ông cho phép Andrew Sullivan công bố một bức thư điện tử, trong đó viết rằng: Tôi đã bắt đầu cân nhắc về việc liệu những hậu quả không lường trước được của việc giữ kín đời sống riêng của mình có lấn át những nguyên tắc cá nhân và công việc không.
I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon”s knife or the chemist”s drug.
Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, và sự hiểu biết, điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ.
Mounting Portuguese casualties began to outweigh FRELIMO casualties, leading to further political intervention from Lisbon.

Xem thêm:

Thương vong gia tăng của binh sĩ Bồ Đào Nha bắt đầu nặng hơn thương vong của FRELIMO, kéo theo can thiệp chính trị hơn nữa từ Lisboa.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

And in districts around the country, big and small, who have made this change, they found that these fears are often unfounded and farby the tremendous benefits for student health and performance, and our collective public safety.Bạn đang xem: Outweigh là gì Và trong các quận trên cả nước dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường không đáng kể so với nhữngích nó mang lại đối với sức khỏe học sinh năng suất, và tính an toàn cộng đồng.But they also have rising costs to our security, economy, health and environment that are starting to erode, if nottheir benefits.Nhưng loại nhiên liệu này cũng bắt ta trả giá bằng sự an toàn, kinh tế, sức khỏe và môi trường của ta tất cả sắp bị hư hại, nếu không tạo cho chúng nhiều ưu tiên hơn.Note that “heavy” versus “medium” is more a question of tactical roles than weight; the Panther, for example, was a “medium” tank thatmost Allied “heavy” tanks.Đáng chú ý rằng “hạng nặng” đánh với “hạng trung” là một câu hỏi chiến thuật hơn trong lượng của chúng; ví dụ như tăng hạng trung Panther của Đức lại nặnghầu hết xe tăng hạng nặng của đồng minh.Immoderate drinking causes these and other health risks toany positive effects of alcohol on the cardiovascular system.Uống rượu quá độ gây ra những vấn đề kể trên và những nguy cơ khác cócho sức khỏe, vô hiệu hóa ảnh hưởng tốt của rượu trên hệ tim mạch.The Conservation Authority considered the proposed road would not add to the use and enjoyment of Mount Aspiring National Park and that the adverse effects of construction and use of the road in the National Park wouldany benefits.Đơn vị này cho rằng, con đường được đề xuất sẽ không giúp nhiều vào việc sử dụng và lợi ích cho vườn quốc gia Núi Aspiring, nơi mà con đường đó đi qua và tác dụng phụ của việc xây dựng và sử dụng nó đi qua vườn quốc gia sẽbất kỳ lợi ích.Said he: “The grateful man sees so much in the world to be thankful for, and with him the goodthe evil.Ông nói: “Người có lòng biết ơn thấy rất nhiều điều trên thế gian để cảm tạ và đối với người ấy, thì có nhiều điều tốt lànhlà điều xấu xa.However, he acknowledged that his creative instincts usuallyintellectual ones: “The artistic passion was too strong for him, and while he would ponder a French composition or Latin verse, his pen mechanically sketched portraits or caricatures of his professors or classmates, if not some fantasy palace or an original landscape that already had the look of a theatre set.”Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng bản năng sáng tạo của ông thườngtrí tuệ: “Niềm đam mê nghệ thuật quá mạnh mẽ đối với ông, và trong khi ông sẽ suy ngẫm về một sáng tác tiếng Pháp hoặc câu thơ Latinh, cây bút của ông phác họa chân dung hoặc biếm họa của giáo sư hoặc bạn cùng lớp, hoặc một số cung điện giả tưởng hoặc một cảnh quan nguyên bản đã mang dáng dấp của một nhà hát. “Bạn thường chú ý đến những điểm tốtlà những điểm xấu, hay chỉ chú tâm đến những điểm xấu và cứ nói hoài về những điểm xấu đó?But for people who have experienced the hormonal effects of menopause, the higher pitch is countered andby swollen vocal folds.Xem thêm: Thừa Sắt ( Hemochromatosis Là Gì ? Những Biểu Hiện Khi Thừa Sắt Với những ai gặp thay đổi hoóc-môn thời tiền mãn kinh, sẽ có sự tăng âm độ cao hơn và dây thanh âm phình ra to hơn.But while there might be some short-term individual winners, our collective losses will farthem.Tuy nhiên, trong khi những cá nhân có thể có những chiến tích ngắn hạn, thì những tổn thất chung của chúng ta sẽ quan trọngchúngDuring April 2011, internal deliberations of the president”s innermost circle of advisors over whether to order U.S. special forces to conduct a raid into Pakistan against Osama bin Laden, Clinton was among those who argued in favor, saying the importance of getting bin Ladenthe risks to the U.S. relationship with Pakistan.Tháng 4 năm 2011, khi diễn ra những cuộc tranh luận trong vòng những cố vấn thân cận nhất của tổng thống liệu có nên gởi lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ vào Pakistan để truy kích Osama bin Laden hay không, Clinton là người ủng hộ biện pháp này với lập luận rằng cơ may triệt hạ bin Laden đáng để chấp nhận những nguy cơ trong mối quan hệ với Pakistan.”Justice Leila Seth Chose To Put Herself Out There, In A World Where Social Stigma OftenThe Law”.Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2017. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link) ^ “Justice Leila Seth ChosePut Herself Out There, In A World Where Social Stigma Often Outweighs The Law”.On July 2, 2012, however, he gave Andrew Sullivan permission to publish an email that stated, in part: I”ve begun to consider whether the unintended outcomes of maintaining my privacypersonal and professional principle.Dù vậy, ngày 2 tháng 7 năm 2012, ông cho phép Andrew Sullivan công bố một bức thư điện tử, trong đó viết rằng: Tôi đã bắt đầu cân nhắc về việc liệu những hậu quả không lường trước được của việc giữ kín đời sống riêng của mình cónguyên tắc cá nhân và công việc không.I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding maythe surgeon”s knife or the chemist”s drug.Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, và sự hiểu biết, điều đó có thểcon dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ.Mounting Portuguese casualties began toFRELIMO casualties, leading to further political intervention from Lisbon.Xem thêm: “ Em Gái Mưa Là Gì ? Chuyện Ba Người: Em Gái Mưa Hay…”Yêu Quái” Mưa Thương vong gia tăng của binh sĩ Bồ Đào Nha bắt đầuthương vong của FRELIMO, kéo theo can thiệp chính trị hơn nữa từ Lisboa.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *