Trang chủ » pretend tiếng Anh là gì?
play 1064

pretend tiếng Anh là gì?

pretend tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng pretend trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ pretend tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm pretend tiếng Anh
pretend
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ pretend

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: pretend tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

pretend tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ pretend trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ pretend tiếng Anh nghĩa là gì.

pretend /pri’tend/

* ngoại động từ
– làm ra vẻ, giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách
=to pretend illness+ giả cách ốm, làm ra vẻ ốm
=to pretend that one is asleep; to pretend to be asleep+ làm ra vẻ đang ngủ
– lấy cớ
=to pretend that…+ lấy cớ là…
– có tham vọng, có kỳ vọng, có ý muốn; có ý dám (làm gì…)

* nội động từ
– giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách
=he is only pretending+ hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ làm ra vẻ thế thôi
– (+ to) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, xin; cầu
=to pretend go to a right+ đòi quyền lợi
=to pretend to someone’s hand+ cầu hôn ai
– (+ to) tự phụ có, làm ra bộ có, lên mặt có
=to pretend to elegance+ lên mặt là thanh lịch

Thuật ngữ liên quan tới pretend

Tóm lại nội dung ý nghĩa của pretend trong tiếng Anh

pretend có nghĩa là: pretend /pri’tend/* ngoại động từ- làm ra vẻ, giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách=to pretend illness+ giả cách ốm, làm ra vẻ ốm=to pretend that one is asleep; to pretend to be asleep+ làm ra vẻ đang ngủ- lấy cớ=to pretend that…+ lấy cớ là…- có tham vọng, có kỳ vọng, có ý muốn; có ý dám (làm gì…)* nội động từ- giả vờ, giả đò, giả bộ, giả cách=he is only pretending+ hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ làm ra vẻ thế thôi- (+ to) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, xin; cầu=to pretend go to a right+ đòi quyền lợi=to pretend to someone’s hand+ cầu hôn ai- (+ to) tự phụ có, làm ra bộ có, lên mặt có=to pretend to elegance+ lên mặt là thanh lịch

Đây là cách dùng pretend tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ pretend tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

pretend /pri’tend/* ngoại động từ- làm ra vẻ tiếng Anh là gì?
giả vờ tiếng Anh là gì?
giả đò tiếng Anh là gì?
giả bộ tiếng Anh là gì?
giả cách=to pretend illness+ giả cách ốm tiếng Anh là gì?
làm ra vẻ ốm=to pretend that one is asleep tiếng Anh là gì?
to pretend to be asleep+ làm ra vẻ đang ngủ- lấy cớ=to pretend that…+ lấy cớ là…- có tham vọng tiếng Anh là gì?
có kỳ vọng tiếng Anh là gì?
có ý muốn tiếng Anh là gì?
có ý dám (làm gì…)* nội động từ- giả vờ tiếng Anh là gì?
giả đò tiếng Anh là gì?
giả bộ tiếng Anh là gì?
giả cách=he is only pretending+ hắn ta chỉ gỉa vờ tiếng Anh là gì?
hắn ta chỉ làm ra vẻ thế thôi- (+ to) đòi hỏi tiếng Anh là gì?
yêu sách tiếng Anh là gì?
yêu cầu tiếng Anh là gì?
xin tiếng Anh là gì?
cầu=to pretend go to a right+ đòi quyền lợi=to pretend to someone’s hand+ cầu hôn ai- (+ to) tự phụ có tiếng Anh là gì?
làm ra bộ có tiếng Anh là gì?
lên mặt có=to pretend to elegance+ lên mặt là thanh lịch

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *