Trang chủ » Hiểu Cách Dùng Several Time Dùng Thì Gì, Several Time Dùng Thì Gì
imager 1 7947 700

Hiểu Cách Dùng Several Time Dùng Thì Gì, Several Time Dùng Thì Gì

Kiến thức về Thì Hiện Tại Hoàn Thành hay còn gọi The Present Perfect, The Simple Perfect trong tiếng Anh có ví dụ minh họa vừa đủ nhất. Đây là thì rất quan trọng mà người học tiếng Anh nào cũng phải nắm vững vì sử dụng nhiều lần, thuận tiện phát hiện. Tuy nhiên, không ít người hiểu sai về Thì Hiện Tại Hoàn Thành, dẫn tới việc dịch nghĩa và hiểu nghĩa không đúng với thực chất .Bạn đang xem : Hiểu Cách Dùng Several Time Dùng Thì Gì
*
Về thực chất, Thì Hiện Tại Hoàn Thành là thì dùng để diễn tảhành động xảy ra ở quá khứ, nhưng vẫn còn liên tục tới hiện tại ( hay hậu quảcòn tác động ảnh hưởng tới hiện tại, tương lai ). Thì đi kèm với trợ động từ Have / has vàchia động từ ở Quá khứ phân từ II ( V3 ) .

A.Công thức của thì

Thì Hiện Tại Hoàn Thành sử dụng trợ động từ Have/has, câu phủđịnh chỉ việc thêm not sau trợ động từ, còn câu hỏi thì chuyển trợ động từ lêntrước chủ ngủ. Tất cả, động từ chia ở Quá khứ phân từ II (VpII

1. Khẳng định:– Cấu trúc:

S + have/ has + VpII

– Trong đó:

S (subject): chủ ngữHave/ has: trợ động từVpII: Động từ phân từ II ( Quá khứ phân từ )S ( subject ) : chủ ngữHave / has : trợ động từVpII : Động từ phân từ II ( Quá khứ phân từ )

2. Phủ định:– Cấu trúc:

S + haven’t / hasn’t + VpII

haven’t = have nothasn’t = has nothaven’t = have nothasn’t = has not

3. Câu hỏi:

Have/ Has + S + VpII ?

– Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she/ it + has.
No, I/ we/ you/ they + haven’t No, he/ she/ it + hasn’t.

B.Cách dùng

1.Thìhiện tại hoàn thành diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra trong quá khứ mà cóthể kéo dài tới hiện tại hoặc tương lai.

Vídụ:Up to present, he has loved her so much.(Tớitận bây giờ, anh ấy vẫn yêu cô ấy rất nhiều).

Nhữngtrạng từ, giới từ hay đi kèm :– Up tonow, up to present, so far ( đều có nghĩa là “ cho tới nay ” ) .– For ( trướckhoảng thời hạn ) và Since ( trước một mốc thời hạn ) .+ For twomonths ( trong 2 tháng ), For three years ( trong 3 năm ) .+ SinceTuesday ( Từ thứ Ba đến giờ ), Since 2010 ( từ 2010 tới nay ) .

2.ThìHiện tại hoàn thành dùng với JUST (vừa mới) để diễn tả một hành động vừa mớixảy ra.

Vídụ:I have just kissed her. (Tôi vừa mới hôn cô ấy xong).

3.ThìHiện tại hoàn thành diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, nhưng không xácđịnh rõ thời gian (hoặc thời gian không được đề cập tới).

Vídụ:I’ve done my homework. (Tôi đã làm xong hết bài tập rồi).

Không đikèm với những trạng từ chỉ mốc thời hạn rõ ràng như “ on Monday ”, “ in 2020 ”, “ Yesterday ” … Nhưng hoàn toàn có thể dùng trạng từ chỉ thời hạn chưa hoàn thành xong lúc nói, kiểu những trạng từ có phần chỉ tương lai .

Vídụ:I have visited Hà Nội this weeek/ this month/ this year/today…

4.Thìhiện tại hoàn thành The Present Perfect dùng với Ever (đã từng), Never (chưatừng) (trạng từu chỉ tần suất) để diễn tả hành động, sự việc xảy ra nhiều lầntrong quá khứ, có thể lặp lại nhiều lần trong tương lai.

Vídụ:

– She hasnever met Kim Tae Hee. ( Cô ấy chưa khi nào gặp Kim Tae Hee ) .Cách dùngnày thường xuất hiện trạng từ : ever ( đã từng ), once, twice, số đếm + time. .. ( three times )

5.Thìhiện tại hoàn thành dùng với YET trong câu phủ định, nghi vấn để diễn tả hànhđộng chưa từng xảy ra từ trước tới giờ.Xem thêm :

Vídụ:

– Wehaven’t gone to cinema yet. ( Chúng tôi chưa từng tới rạpchiếu phim khi nào cả ) .- Have youever played football before yet ? ( Bạn đã từng chơi bóng đá chưa ? Cóthể bỏ yet cũng được nhé ) .

6.Thìhiện tại hoàn thành dùng với Already (thể khẳng định) diễn tả hành động đã hoàntất trước thời điểm nói, thời gian không nêu rõ.

Vídụ:I have already done the homework. (Tôiđã làm xong bài tập về nhà).

7.Thìhiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã hoàn tất ở một thời điểm trong ngàynhưng chưa qua hẳn hiện tại, tức vẫn có thể xảy ra lần nữa.

Vídụ:We have met this car four times today (hoặc several times thisyear/month). (Hôm nay, chúng tôi đã gặp chiếc xe này tới 4 lần rồi.Tấtnhiên có thể gặp lần nữa chưa biết chừng).

8.Thìhiện tại hoàn thành diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ, nhưng kết quả lại ảnhhưởng, tác động tới hiện tại.

Vídụ:Tom has lost all money in gambling. Now he is a homeless man. (Tomđã ném hết tiền vào trò đỏ đen. Vì thế, anh ta giờ là kẻ vô gia cư).

– Already ( rồi )- Just ( vừa mới )- Ever ( từng )- Never ( chưa từng )- Recently, lately ( gần đây )- Now ( kếtcục, hiện tại ), Before ( trước kia ) .

-It’s thefirst/second/third… times (Đây là lần đầu/lần thứ hai/thứ ba…)

C. Những dấu hiệu nhận biết

Thì hiện tại hoàn thoànhthường đi kèm với những trạng từ, cụm từ như sau rất dễ nhận ra .Allday, all week, by far, since, for, for a long time, for ages, almost every day,this week, already, secently, recently, lately, in the past week, in recentyears, up to now, up to the present, until nowUp to now, up to the present, up to this moment, until now, untilthis time:đến tận bây giờ.Since thời gian: từ khi (mốc thời gian)For: khoảng (khoảng thời gian)Several times: vài lần,Manytimes: nhiều lần,Once/Twice/Three times: một, hai, ba lần.Up to now = until now = up to present = so far: cho đếnbây giờEver: đã từngNever: chưa bao giờ (hoặc không bao giờ)Just: vừa mới ( dùng trong câu khẳng định )Yet: chưa (trong câu phủ địnhhoặcnghi vấn )In/Over/During/For + the + past/last + time:trongthời gian quaAlready(rồi)Recently, lately(gần đây)Now(kết cục, hiện tại),Before(trước đây).It’sthe first/second/third… times(Đây là lần đầu/lần thứhai/thứ ba…)đến tận giờ đây. : từ khi ( mốc thời hạn ) : khoảng chừng ( khoảng chừng thời hạn ) : vài lần, : nhiều lần, : một, hai, ba lần. : cho đếnbây giờ : đã từng : chưa khi nào ( hoặc không khi nào ) : vừa mới ( dùng trong câu khẳng định chắc chắn ) : chưa ( trong câu phủ địnhnghi vấn ) trongthời gian qua ( rồi ) ( gần đây ) ( kết cục, hiện tại ), ( trước kia ). ( Đây là lần đầu / lần thứhai / thứ ba … )Phần kiếnthức Thì Hiện Tại Hoàn Thành trong tiếng Anh, còn gọi là The PresentPerfect hay The Simple Perfect, nhu yếu bạn phải nắm rõ bảng động từ bất quy tắcở quá khứ phân từ. Thì này rất quan trọng và hay gặp. Nếu không hiểu rõ về HiệnTại Hoàn Thành, bạn sẽ khó dịch đúng nghĩa và vận dụng chia động từ tương thích .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *