Trang chủ » tide tiếng Anh là gì?
play 1002

tide tiếng Anh là gì?

tide tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng tide trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ tide tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm tide tiếng Anh
tide
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ tide

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: tide tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

tide tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ tide trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tide tiếng Anh nghĩa là gì.

tide /taid/

* danh từ
– triều, thuỷ triều, con nước
– dòng nước, dòng chảy, dòng
=the tide of blood+ dòng máu
– chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận
=the tide of the battle+ chiều hướng của cuộc chiến đấu
=the tide of the time+ xu hướng của thời đại
=to swin with (down) the tide+ gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời
!to take the tide at the flood
– lợi dụng cơ hội

* ngoại động từ
– cuốn theo, lôi cuốn
=to be tided back+ bị lôi cuốn
– (+ over) vượt, khắc phục
=to tide over difficulties+ khắc phục khó khăn

* nội động từ
– đi theo thuỷ triều
=to tide in+ vào khi thuỷ triều lên
=to tide up+ ngược lên khi thuỷ triều lên
=to tide down+ xuôi theo thuỷ triều xuống
=to tide out+ ra khỏi nhờ thuỷ triều

tide
– thuỷ triều

Thuật ngữ liên quan tới tide

Xem thêm: PTU là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của tide trong tiếng Anh

tide có nghĩa là: tide /taid/* danh từ- triều, thuỷ triều, con nước- dòng nước, dòng chảy, dòng=the tide of blood+ dòng máu- chiều hướng, xu hướng, trào lưu, dư luận=the tide of the battle+ chiều hướng của cuộc chiến đấu=the tide of the time+ xu hướng của thời đại=to swin with (down) the tide+ gió chiều nào theo chiều ấy, theo thời!to take the tide at the flood- lợi dụng cơ hội* ngoại động từ- cuốn theo, lôi cuốn=to be tided back+ bị lôi cuốn- (+ over) vượt, khắc phục=to tide over difficulties+ khắc phục khó khăn* nội động từ- đi theo thuỷ triều=to tide in+ vào khi thuỷ triều lên=to tide up+ ngược lên khi thuỷ triều lên=to tide down+ xuôi theo thuỷ triều xuống=to tide out+ ra khỏi nhờ thuỷ triềutide- thuỷ triều

Đây là cách dùng tide tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tide tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

tide /taid/* danh từ- triều tiếng Anh là gì?
thuỷ triều tiếng Anh là gì?
con nước- dòng nước tiếng Anh là gì?
dòng chảy tiếng Anh là gì?
dòng=the tide of blood+ dòng máu- chiều hướng tiếng Anh là gì?
xu hướng tiếng Anh là gì?
trào lưu tiếng Anh là gì?
dư luận=the tide of the battle+ chiều hướng của cuộc chiến đấu=the tide of the time+ xu hướng của thời đại=to swin with (down) the tide+ gió chiều nào theo chiều ấy tiếng Anh là gì?
theo thời!to take the tide at the flood- lợi dụng cơ hội* ngoại động từ- cuốn theo tiếng Anh là gì?
lôi cuốn=to be tided back+ bị lôi cuốn- (+ over) vượt tiếng Anh là gì?
khắc phục=to tide over difficulties+ khắc phục khó khăn* nội động từ- đi theo thuỷ triều=to tide in+ vào khi thuỷ triều lên=to tide up+ ngược lên khi thuỷ triều lên=to tide down+ xuôi theo thuỷ triều xuống=to tide out+ ra khỏi nhờ thuỷ triềutide- thuỷ triều

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *