Trang chủ » Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, nguyên vật liệu
articlewriting1 2

Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, nguyên vật liệu

Cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phầm, NLV


Các chiêu thức sơn là gì
giá nhập nhà chứa thành quả, sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu. Hướng dẫn phương pháp tính giá nhập nhà chứa sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật iệu, sản phẩm đi theo mỗi tình huống đơn cử cũng như : Nhập khẩu, tậu vào lớp nước, mướn giá công, tạo ra, tự động chế tạo …


 

1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu:

Kế toán nhập, xuất, tồn dư sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu đc phản chiếu đi theo nguyên lý giá nơi bắt đầu .

– Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua, chi phí thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo quản hàng từ nơi mua về kho doanh nghiệp, chi phí bảo hiểm,…), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có), thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu không được khấu trừ). Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa về để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán của hàng hóa thì trị giá hàng mua gồm cả chi phí gia công, sơ chế.

– Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, các khoản thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có)

+ Trường hợp thuế giá trị gia tăng dãy du nhập đc chưa trừ thì giá cả của nguyên vật liệu, vật liệu tậu trong đc đề đạt đi theo giá mua không với thuế giá trị gia tăng .
+ Trường hợp thuế giá trị gia tăng dãy du nhập ko đc chưa trừ thì giá cả của nguyên vật liệu, vật liệu sắm trong gồm có cả thuế giá trị gia tăng .

– Giá cội của nguyên vật liệu, vật liệu tự động chế tạo, gồm có : Giá trong thực tiễn của nguyên vật liệu xuất chế tạo & ngân sách tạo ra .
– Giá cội của nguyên vật liệu, vật liệu mướn ngoại trừ gia công tạo ra, gồm có : Giá thực tiễn của nguyên vật liệu, vật liệu xuất mướn ngoại trừ gia công chế tạo, ngân sách luân chuyển vật liệu tới địa điểm chế tạo & trường đoản cú địa điểm chế tạo về công ty, tiền ảo mướn ko kể gia công chế tạo .

Như vậy: Công thức tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu cụ thể như sau:

————————————————————————

a. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu mua trong nước:

Giá nhâp

=

Giá trị bên trên hóa solo

+

giá thành sắm dãy

Các số hạn chế giá

– Giá trị trên hoá đơn là: Giá trị hàng hóa trên hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

+ Nếu Doanh Nghiệp các bạn ở trong đối tượng người dùng kê khai thuế giá trị gia tăng đi theo giải pháp chưa trừ : Thì trị giá bên trên hóa đơn ko gồm có thuế giá trị gia tăng .
+ Nếu Doanh Nghiệp du khách trực thuộc đối tượng người dùng kê khai thuế giá trị gia tăng đi theo chiêu thức liên đới ( Hóa đơn phân phối dãy thường thì ) : Thì trị giá bên trên hóa đơn gồm có cả thuế giá trị gia tăng .

– Các chi phí mua hàng như: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, các khoản chi phí liên quan khác đến khi hàng về nhập kho tại DN.

– Các khoản giảm giá hàng bán: Như Chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán …

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng là DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có phát sinh mua hàng, cụ thể như sau:

– Mua điều hòa giá trước thuế được xem là : 11.900.000, thuế giá trị gia tăng 10 : 1.190.000. Chi tiêu luân chuyển & lắp ráp được xem là : 200.000 thuế giá trị gia tăng 10 % : 20.000
– Giá nhập nhà kho = 11.900.000 + 200.000 = 12.100.000

——————————————————————————
 

b. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu thuê ngoài gia công, chế biến.

Giá nhâp

=

Giá trị bên trên hóa đối kháng

+

Chi tiêu sắm dãy

+

Chi tiêu gia công, tạo ra

Các số hạn chế giá

——————————————————————————-
 

c. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu nhập khẩu.

Giá nhâp

=

Giá trị dãy tậu

+

giá thành sắm dãy

+

Thuế lấy về, thuế tiêu hao đặc biệt quan trọng, thuế đảm bảo thiên nhiên và môi trường ( trường hợp sở hữu ), thuế giá trị gia tăng dãy lấy về ( trường hợp ko đc chưa trừ )

Các số hạn chế giá

– Trường hợp thuế giá trị gia tăng dãy lấy về đc chưa trừ thì giá cả tậu trong đc đề đạt đi theo giá mua không với thuế giá trị gia tăng .
– Trường hợp thuế giá trị gia tăng dãy nhập cảng ko đc chưa trừ thì giá cả sắm trong gồm có cả thuế giá trị gia tăng .

– Giá trị hàng mua là: Giá trị thực tế mà DN bạn chi trả cho cho khách hàng, cụ thể như sau:

+ Nếu thanh toán nhiều lần (trước và sau) khi nhận hàng:

– Vì nảy sinh rộng rãi dịp thanh toán giao dịch & trên đa dạng thời gian dị thường nhau phải tiếp tục với đa dạng tỷ giá Đặc biệt nhau, bắt buộc giá cả dãy sắm tiếp tục nên mang đi theo tỷ giá của mỗi thời gian ấy, đơn cử cũng như sau :
-> Tỷ giá Ngày giao dịch thanh toán trước .
-> Tỷ giá Ngày dãy về .
-> Tỷ giá Ngày thanh toán giao dịch nốt .
( Tất cả hồ hết đi theo Tỷ giá của Ngân hàng nhưng Doanh Nghiệp mở TK thanh toán giao dịch. Không mang tỷ giá bên trên tờ khai thương chính ), chi tiết cụ thể những khách du lịch click trong ” Bước hạch toán dãy du nhập ” phía bên dưới nhé

+) Nếu thanh toán 1 lần trước khi nhận hàng:

– Giá trị dãy tậu = Tính đi theo tỷ giá vào ngày giao dịch thanh toán ( Theo tỷ giá Ngân hàng mà lại Doanh Nghiệp mở TK thanh toán giao dịch )

Ví dụ: Ngày 2/5/2021 Kế toán Thiên Ưng thanh toán trước toàn bộ: 5.000 USD cho khách hàng (tỷ giá bán ra của ngân hàng mà DN mở tải khoản giao dịch hôm đó là 21.500).

– Doanh Nghiệp tiếp tục hạch toán cũng như sau :

Nợ TK 331: 5.000 x 21.500

          Có TK 112: 5.000 x 21.500

– Ngày 10/5/2021 hàng về đến cảng (tỷ giá  trên tờ khai là 22.500, không được lấy tỷ giá này để hạch toán vào giá trị hàng hóa, tỷ giá này chỉ để cơ quan Hải quan tính thuế NK, TTĐB.. GTGT), DN sẽ hạch toán như sau:

Nợ TK 156 : 5.000 x 21.500 ( đi theo tỷ giá đến ngày thanh toán giao dịch trước được xem là 21.500 )

          Có TK 331: 5.000 x 21.500

+ Nếu thanh toán 1 lần sau khi nhận hàng:

– Trường hợp nào là thì tiếp tục mang 2 tỷ giá được xem là : Tỷ giá đến ngày dãy về & tỷ giá Trong ngày giao dịch thanh toán, đơn cử cũng như sau :
-> Giá mua đúng ngày dãy về = Tính đi theo tỷ giá đến ngày hôm đấy ( Theo tỷ giá Ngân hàng nhưng mà Doanh Nghiệp mở TK thanh toán giao dịch )
-> Ngày giao dịch thanh toán = Tính đi theo tỷ giá Trong ngày giao dịch thanh toán ( Theo tỷ giá Ngân hàng mà lại Doanh Nghiệp mở TK thanh toán giao dịch ) .

Chi tiết xem thêm: Cách hạch toán hàng nhập khẩu

– Chi phí mua hàng: Chi phí lưu kho, bến bãi, bốc xếp ….


————————————————————————————-
 

2. Cách tính giá nhập nhà chứa thành quả :

– Thành phẩm được xem là các mẫu sản phẩm sẽ xong xuôi quy trình chế tạo vì những phòng ban chế tạo của Doanh Nghiệp chế tạo hay mướn không tính gia công chấm dứt sẽ đc kiểm tra tương thích mang chuẩn mức nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa & nhập nhà chứa .
– Thành phẩm bởi những phòng ban chế tạo chủ yếu & chế tạo phụ của Doanh Nghiệp chế tạo ra bắt buộc đc nhìn nhận đi theo giá thành chế tạo ( giá nơi bắt đầu ), gồm có : Chi tiêu nguyên vật liệu, vật liệu liên đới, ngân sách nhân lực liên đới, chi phí sản xuất phổ thông & các ngân sách kì cục với tương quan liên đới tới câu hỏi chế tạo mẫu sản phẩm .
– Thành phẩm mướn ngoại trừ gia công tạo ra đc nhìn nhận đi theo giá thành thực tiễn gia công tạo ra gồm có : Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu, vật liệu liên đới, ngân sách mướn gia công & những ngân sách khác thường với tương quan liên đới tới quy trình gia công .

Như vậy:

a. Cách tính giá nhập kho thành phẩm do DN tự sản xuất:

– Là giá thành chế tạo

b. Cách tính giá nhập kho thành phẩm thuê ngoài gia công, chế biến:

Giá nhâp

=

Giá trị dãy xuất đi gia công

+

Chi tiêu gia công, chế tạo

+

Ngân sách chi tiêu Đặc biệt


 

————————————————————————————

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
 

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, thực hành kê khai thuế, tính thuế, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm thực tế thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành

———————————————————————–

cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành phẩm

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *