Trang chủ » XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHOẢNG CHƯNG CẤT – Dược Điển Việt Nam
articlewriting1 2

XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHOẢNG CHƯNG CẤT – Dược Điển Việt Nam

PHỤ LỤC 6.8

Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ đã hiệu chỉnh, tại đó áp suất hơi của chất lỏng đạt tới 101,3 kPa.

Xác định Lắp đặt phun sương
độ sôi

Dụng cụ ( Hình 6.8 )

Bình chưng cất: Bình chưng cất đáy tròn, bằng thủy tinh chịu nhiệt có dung tích 50 ml đến 60 ml, cổ bình cao 10 cm đến 12 cm, đường kính trong của cổ bình từ 14 mm đến 16 mm, ở khoảng giữa chiều cao của cổ bình có một ống nhánh dài 10 cm đến 12 cm, đường kính trong 5 mm và tạo với phần dưới của cổ bình một góc 70° đến 75°.
Ống ngưng ruột thẳng: Một ống thủy tinh thẳng dài 55 cm đến 60 cm, phần được cung cấp nước lạnh dài khoảng 40 cm. Ở cuối ống ngưng lắp một ống nối cong để dẫn chất lỏng cất được vào bình hứng. Bình hứng là một ống đong thích hợp có dung tích 25 ml đến 50 ml, chia độ đến 0,5 ml.
Nguồn nhiệt có thể điều chỉnh được cường độ đốt nóng, có thể dùng bếp khí đốt, đèn cồn. Khi dùng bếp khí đốt hay đèn cồn phải dùng một lưới thép có phủ chất chịu nhiệt hình vuông, mỗi chiều dài 14 cm đến 16 cm, ở giữa có một lỗ tròn sao cho khi đặt bình cất vào, phần lọt xuống dưới lưới thép có phủ chất chịu nhiệt có dung tích 3 ml đến 4 ml.
Nhiệt kế đã hiệu chuẩn chia độ đến 0,5 °C hoặc tới 0,2 °C.
Lắp nhiệt kế ở đúng giữa cổ bình và để đáy của bầu thủy ngân ngang với mức thấp nhất của cổ bình.

Bước xác lập

Cho vào bình cất 20 ml chất thử, thêm vào bình cất vài viên bi thủy tinh hay đá bọt. Đun nóng bình nhanh cho đến sôi. Đọc nhiệt độ khi giọt chất lỏng đầu tiên hứng được.
Hiệu chỉnh nhiệt độ đọc được với áp suất khí quyển bằng công thức sau:

t1= t2+ k (101,3 -b)

Trong đó:
t1 là nhiệt độ đã được hiệu chỉnh;
t2 là nhiệt độ đọc được ở áp suất b;
b là áp suất không khí tại thời điểm thử nghiệm (tính theo kPa);
k là hệ số hiệu chỉnh có giá trị như ờ bảng dưới đây:

NHIỆT ĐỘ SÔI °C HỆ SỐ HIỆU CHỈNH
 dưới 100°C 0.30
 trên 100°C đến 140°C 0.34
 trên 140°C đến 190°C 0.38
trên 190°C đến 240°C 0.41
trên 240°C 0.45

Xác định khoảng chừng tinh chiết

Khoảng chiết xuất của 1 chất lỏng được xem là khoảng chừng nhiệt độ đc điều khiển sống áp lực 101,3 kPa, vào khoảng chừng đấy 1 chất lỏng tuyệt 1 chương trình xác lập chất lỏng chiết xuất đượctrong điều kiện kèm theo bên dưới phía trên :

Dụng cụ

Dụng cụ tương tự cũng như đồ vật xác lập điểm sôi, chỉ dị kì được xem là bình đựng mang dung lượng 200 ml & nhiệt biểu gắn sao mang lại đầu bên trên của thai thủy ngân rẻ rộng thành bên dưới của ống dẫn nhánh 5 milimet. Nhiệt kế đc phân tách vun đến 0,2 °C & với khoảng chừng thang đo đc 50 °C. Trong lúc tinh chiết bình & cổ bình đc đảm bảo nhằm hạn chế gió lùa bởi 1 tấm ván chắn tương thích. Hứng dịch đựng trong 1 ống dẫn đong 50 ml chia độ đến một ml. Làm giá buốt đường ống dừng bởi lớp nước lưu thông so với những hóa học tinh chiết bên dưới 150 °C .

Bước xác lập

Cho vào bình cất 50 ml chất lỏng thử nghiệm, thêm vài viên đá bọt. Đun bình sao cho chất lỏng sôi nhanh và ghi nhiệt độ tại đó giọt chất lỏng đầu tiên cất được nhỏ vào ống đong. Điều chỉnh nguồn nhiệt để có tốc độ cất 2 ml/min đến 3 ml/min và ghi lại nhiệt độ mà tất cả chất thử hay một phần quy định chất thử ở 20 °c được chưng cất hết.
Hiệu chỉnh nhiệt độ đọc được với áp suất khí quyển bằng công thức sau:

t1= t2+ k (101,3 -b)

Trong đó:
t1 là nhiệt độ đã được hiệu chỉnh;
t2 là nhiệt độ đọc được ở áp suất b;
b là áp suất không khí tại thời điểm thử nghiệm (tính theo kPa);
k là hệ số hiệu chỉnh ở bảng trong mục Xác định điểm sôi, nếu không có hệ số nào khác được quy định trong chuyên luận riêng.

ch

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *