500 câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp có đáp án – TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 300 CÂU HỎI TRẮC – Studocu

articlewriting1 2

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu 1 : Mục tiêu như thế nào sau trên đây được xem là tiềm năng tin tuc crypto
chính so với trung tâm tư vấn du học CP :a. Tối đa hóa doanh thu b. Tối đa hóa giá cả gia tài của người đóng cổ phần & chủ nợ c. Tối đa hóa quyền lợi của người đóng cổ phần & chủ nợ d. Tối đa hóa giá cả thị phần của trung tâm tư vấn du họcCâu 2 : Bản chất của tài chính doanh nghiệp được xem là :

a. Các mối quan hệ kinh tế tài chính phát sinh vào quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp b. Quá trình kiến lập, sài quỹ dòng tiền của doanh nghiệp c. Các mối quan hệ kinh tế tài chính bên dưới lý lẽ trị giá hợp thành những mối quan hệ tài chính phát sinh lắp ngay tắp lự mang Việc tạo dựng sài quỹ dòng tiền vào quy trình hoạt động giải trí của doanh nghiệp d. Là sự hoạt động cái tiền vàng của doanh nghiệpCâu ba : Quyết định như thế nào sau trên đây KHÔNG ở trong quyết định hành động kế hoạch của doanh nghiệp :a. Quyết định góp vốn đầu tư b. Quyết định Power nguồn bản chất c. Quyết định phân loại doanh thu d. Quyết định dự phòng bản chất bởi tiền vàngCâu bốn : Theo pháp luật đang thi hành thì công ty doanh nghiệp buộc phải chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm hàng loạt gia tài của gia đình bạn về mỗi hoạt động giải trí vào doanh nghiệp, ấy được xem là mô hình :a. cửa hàng nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn b. chúng tôi hợp danh c. shop CP d. Doanh nghiệp TNHH Tư NhânCâu 5 : cửa hàng CP đc chiếm hữu do :a. Các người đóng cổ phầnb. Các căn nhà quản trị c. Hội đồng quản trị cục d. Hội đồng memberCâu 6 : Quyết định chi phí bản chất của 1 doanh nghiệp chính được xem là :a. Quyết định hỗ trợ vốn b. Quyết định góp vốn đầu tư c. Quyết định phân loại doanh thu d. Quyết định dự phòng bản chất bởi tiền xuCâu 7 : Điểm thuận tiện hầu hết lúc 1 công ty tư vấn du học đc tổ chức triển khai bên dưới dạng công ty du học CP :a. Bước đánh thuê nguồn thu b. Phân phối nguồn thu c. Tách bạch thân quyền sở hữu & quyền quản trị bản chất d. Phân cấp quản trị bản chấtCâu tám : Hình thức pháp luật tổ chức triển khai doanh nghiệp làm sao sau trên đây mang phương pháp kêu gọi bản chất phong phú hàng đầu :a. cửa hàng CP b. cửa hàng nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn c. shop hợp danh d. shop 100 % vốn nhà nướcCâu 9 : Điểm vô ích Khủng lúc 1 công ty tư vấn du học đc tổ chức triển khai bên dưới dạng công ty du học CP :a. Trách nhiệm hữu hạn b. Tách bạch quyền sở hữu & quyền quản trị c. Cách thức kêu gọi bản chất d. Cách đánh thuế nguồn thuCâu 10 : Trong công ty tư vấn du học CP, ngân sách đại diện thay mặt “ agency cost ” nảy sinh lúc xử lý xích míc thân :a. Cổ đông & chủ nợ b. Cổ đông & căn nhà quản trị c. Cổ đông béo & người đóng cổ phần tí xíu d. Hội đồng quản trị & nhà nợCâu 11 : Đâu được xem là quyết định hành động tài chính thời gian ngắnc. Các người đóng cổ phần d. Các chủ nợCâu 17 : Trách nhiệm hữu hạn được xem là đặc thù không thể của mô hình :a. Doanh nghiệp TNHH Tư Nhân b. cửa hàng hợp danh c. cửa hàng CP d. Tất cả những câu bên trên đông đảo đúng chuẩnCâu 18 : Sau đây được xem là các thuận tiện chính của bài toán tách bạch thân quyền sở hữu & quyền quản trị của 1 công ty tư vấn du học CP, không tính :a. chúng tôi CP mang chu kỳ luân hồi ở dài lâu b. Các người đóng cổ phần sở hữu sự thuận tiện vào bài toán quy đổi quyền sở hữu cơ mà ko tác động ảnh hưởng tới hoạt động giải trí của công ty du học c. cửa hàng hoàn toàn có thể mướn các ngôi nhà quản trị bài bản d. Phát sinh ngân sách đại diện thay mặtCâu 19 : Mục tiêu tài chính ở đầu cuối của những công ty du học CP :a. Tối đa hóa lệch giá b. Tối đa hóa doanh thu c. Tối đa hóa trị giá công ty du học của những người đóng cổ phần d. Tối đa hóa nguồn thu đến những căn nhà quản trị doanh nghiệpCâu đôi mươi : Trong những mối quan hệ bên dưới trên đây, mối quan hệ như thế nào được xem là mối quan hệ tài chính doanh nghiệp :a. Doanh nghiệp ký kết HĐ sắm vật liệu sở hữu những nhà sản xuất b. Doanh nghiệp ký kết HĐ phân phối loại sản phẩm sở hữu khách hàng hang c. Doanh nghiệp thực thi cung ứng chuyên dịch vụ đến doanh nghiệp khác nhau d. Doanh nghiệp thực thi giao dịch thanh toán mang lại doanh nghiệp cung ứng vật liệuCâu 21 : Trong điều kiện kèm theo những nhân tố Đặc biệt ko đổi khác, lúc lãi suất vay Thị Phần hạ phải chăng doanh nghiệp tiếp tục :a. Có đa dạng thời cơ góp vốn đầu tư & ngân sách sài bản chất cải thiện lên b. Có hạn chế thời cơ góp vốn đầu tư & ngân sách dùng bản chất tránh xuống c. Có phổ biến thời cơ góp vốn đầu tư rộng & ngân sách sài bản chất hạn chế xuống d. Có hạn chế thời cơ góp vốn đầu tư rộng & ngân sách dùng bản chất cải thiện lên

PHẦN 2: CÁC CÔNG CỤ CHỦ YẾU TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH

NGHIỆP

Câu 22 : shop X sắm 1 gia tài & cần giả tiền xu 1 đợt trong cuối năm trang bị 5 nói tự vào ngày tậu mang lượng tiền xu thanh toán giao dịch được xem là 600 triệu đồng. Nếu phía cung cấp đến phép công ty tư vấn du học mang lượng tiền vàng ( cả cội & lãi ) phần nhiều nhau trong đầu mọi kỳ vào vòng 10 năm, lãi suất vay ngân hàng nhà nước không thay đổi 10 % / năm thì khoản tiền xu nên mang mọi đợt được xem là :a. 72,56 triệu b. 60 triệu c. 23 triệu d. 21 triệuCâu 23 : Hệ số Beta phản ảnha. Rủi ro phi mạng lưới hệ thống b. Rủi ro hoàn toàn có thể đa dạng hóa c. Rủi phệ mạng lưới hệ thống d. Tất cacr những phong cách rủi ro đáng tiếc bên trênCâu 24 : Một căn nhà góp vốn đầu tư cân nhắc góp vốn đầu tư trong 2 kiểu dáng CP X & Y. Cổ phiếu X với tỷ khẩu phần sanh lời hy vọng được xem là 14 % & độ lệch chuẩn chỉnh được xem là bốn %. Cổ phiếu T với tỷ khẩu phần sanh lời hy vọng được xem là 21 %, độ lệch chuẩn chỉnh được xem là 10 % ; thông số đối sánh tương quan được xem là 0,3. Để có hạn rủi ro đáng tiếc, ông ta quyết định hành động góp vốn đầu tư trong 1 hạng mục giá trị 150 triệu đồng bao gồm 60 % CP X & 40 % CP Y. Tỷ khẩu phần sanh lời hy vọng của hạng mục góp vốn đầu tư bên trên được xem là :a. 13,8 % b. 14,8 % c. 15,8 % d. 16,8 %Câu 25 : Một căn nhà góp vốn đầu tư lưu ý đến góp vốn đầu tư trong 2 hình trạng CP X & Y. Cổ phiếu X sở hữu tỷ khẩu phần sanh lời hy vọng được xem là 14 % & độ lệch chuẩn chỉnh được xem là bốn %. Cổ phiếu Y với tỷ khẩu phần sanh lời hy vọng được xem là 21 %, độ lệch chuẩn chỉnh 10 % ; thông số đối sánh tương quan được xem là 0,3. Để có hạn rủi ro đáng tiếc, ông ta quyết định hành động góp vốn đầu tư trong 1 hạng mục giá trị 150 triệu đồng bao gồm 60 % CP X & 40 % CP Y. Độ lệch chuẩn chỉnh của hạng mục góp vốn đầu tư bên trên được xem là :a. 5,25 % b. 6 % c. 7,25 % d. 8,25 %b. Lãi 1-1 c. Lãi gộp d. Lãi thuầnCâu 31 : Công thức xác lập trị giá mai sau vào tình huống mẫu tiền ảo nảy sinh thường xuyên và liên tục bởi nhau trên thời gian đầu kỳa. FV = => FV = A b. FV ’ = => FV ’ = A ( 1 + r ) c. PV = => PV = A d. PV ’ = => PV ’ = ( 1 + r ) [ A ]Câu 32 : Công thức xác lập giá cả mai sau vào tình huống mẫu tiền vàng nảy sinh liên tục bởi nhau trên thời gian cuối kỳ :a. PV = => PV = A b. PV ’ = => PV ’ = ( 1 + r ) [ A ] c. FV ’ = => FV ’ = A ( 1 + r ) d. FV = => FV = ACâu 33 : Một thế giới cung cấp dãy có nhì phương pháp giao dịch thanh toán : Trả tiền vàng gần sở hữu bảng giá được xem là tám đồng / loại sản phẩm ; hay đến thanh toán giao dịch thư thái tam mon mà sở hữu báo giá 10. đồng / mẫu sản phẩm. Biết lãi suất vay ngân hàng nhà nước không thay đổi sống bốn % / mon & đc tính đi theo chiêu thức lãi kép. Người tậu tậu bí quyết giao dịch thanh toán như thế nào mang lợi rộng :a. Cách trang bị số 1 b. Cách vật dụng nhì c. Hai bí quyết cũng như nhau d. Không sắm bí quyết làm saoCâu 34 : Một doanh nghiệp tậu Chịu 1 gia tài có phương pháp đưa tiền ảo cũng như sau : Trả 300 triệu trong cuối năm trang bị số 1 ; đưa 200 triệu trong cuối năm đồ vật nhị ; đưa 500 triệu trong cuối năm trang bị tía. Với lãi suất vay ngân hàng nhà nước không thay đổi sống nấc tám % / năm, giả dụ vào tình huống giả tiền xu gần, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tậu mang báo giá :a. 836,2 triệu đồng b. 846,2 triệu đồng c. 856,2 triệu đồng d. 866,2 triệu đồngCâu 35 : Một doanh nghiệp tậu 1 gia tài mà mang dần dần đi theo phương pháp mướn tậu trị giá 10 tỷ đồng, cơ mà giao dịch thanh toán vào vòng 10 năm, mọi năm tiếp tục giả 1dịp sở hữu khoản tiền vàng bởi nhau & nên chịu đựng lãi suất vay 5 % / năm bên trên số dư tránh dần dần. Vậy khoản tiền ảo mà lại doanh nghiệp cần giao dịch thanh toán mọi năm được xem là :a. 1,3 tỷ b. 1,4 tỷ c. 1,5 tỷ d. 1,6 tỷCâu 36 : Bước xác lập trị giá ngày nay của mẫu tiền xu những vô bờ :a. PV = b. FV = => FV = A c. FV ’ = => FV ’ = A ( 1 + r ) d. PV = => PV = ACâu 37 : Loại rủi ro đáng tiếc lúc xảy ra tiếp tục ảnh hưởng tác động thoáng đãng tới cả Thị trường & toàn bộ mỗi mẫu mã sàn chứng khoán & ảnh hưởng tác động thường nhật tới toàn bộ những doanh nghiệp được xem là :a. Rủi ro phi mạng lưới hệ thống b. Rủi ro mạng lưới hệ thống c. Rủi ro riêng không liên quan gì đến nhau d. Rủi ro hoàn toàn có thể đa dạng hóaCâu 38 : khi thông số Bêta của sàn chứng khoán > 1, yếu tố ấy sở hữu nghĩa :a. Chứng khoán ấy nhạy cảm rộng, rủi ro đáng tiếc rộng Thị phần b. Chứng khoán ấy đổi khác đi theo Thị Trường c. Chứng khoán ấy tầm thường nhạy bén rộng, hạn chế rủi ro đáng tiếc rộng Thị trường d. Đó được xem là thông số Bêta của hạng mục góp vốn đầu tư Thị trườngCâu 39 : Hệ số phản ảnh : Nhà góp vốn đầu tư giỏi thị phần ra giá bao lăm đến 1 đồng nguồn thu ngày nay của công ty tư vấn du học được xem là :a. Hệ số báo giá Thị trường bên trên báo giá sổ sách b. Hệ số tỷ khẩu phần cổ tức c. Hệ số bảng giá bên trên nguồn thu d. Hệ số chi trả cổ tứcCâu 40 : Loại HĐ bộc lộ sự thỏa thuận hợp tác mua và bán 1 dạng hình gia tài các đại lý nhất quyết đi theo 1 nấc bảng giá bàn giao gia tài đấy trên 1 thời hạn mang hiệu lực hiện hành vào mai sau & đc triển khai đi theo pháp luật của 1 Bộ thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai đc gọi bằng :a. Tỷ lệ thuận có lãi suất vay, tỷ suất chơi có độ nhiều năm thời hạn ( tính đi theo năm ) dấn đc b. Tỷ lệ đùa mang lãi suất vay, tỷ suất thuận mang độ nhiều năm thời hạn ( tính đi theo năm ) nhấn đc c. Tỷ lệ thuận có lãi suất vay, tỷ suất thuận sở hữu độ nhiều năm thời hạn ( tính đi theo năm ) thừa nhận đc d. Tỷ lệ đùa có lãi suất vay, tỷ suất chơi có độ lâu năm thời hạn ( tính đi theo năm ) nhấn đcCâu 45 : Một doanh nghiệp sở hữu Power nguồn bản chất lưu động liên tục nhỏ dại rộng 0, vấn đề đấy mang nghĩa được xem là :a. Toàn bộ gia tài lưu động tiếp tục & 1 phần mềm gia tài lâu dài đc hỗ trợ vốn bởi Power nguồn bản chất thời gian ngắn b. Một ứng dụng hay hàng loạt gia tài lưu động tiếp tục đc hỗ trợ vốn bởi Power bản chất lâu năm c. Toàn bộ gia tài lâu năm đc hỗ trợ vốn bởi bản chất chủ sở hữu d. Toàn bộ gia tài lâu năm đc hỗ trợ vốn bởi Power nguồn bản chất lâu nămCâu 46 : Nguồn bản chất tiếp tục của doanh nghiệp trên 1 thời gian đc xác lập bởi cơ chế :a. Vốn chủ sở hữu + Nợ bắt buộc mang b. Vốn chủ sở hữu + Nợ thời gian ngắn c. Vốn chủ sở hữu + Khoản góp vốn đầu tư lâu dài d. Vốn chủ sở hữu + Nợ lâu nămCâu 47 : Một trung tâm tư vấn du học sở hữu dữ liệu sau : Hệ số nợ trung bình 50 %, vòng xoay bản chất kinh doanh thương mại : 2 vòng, tỷ suất lợi nhuận sau mướn bên trên lệch giá : 5 %. Lúc ấy, tỷ suất lợi nhuận bản chất chủ sở hữu được xem là :a. 5 % b. 10 % c. 15 % d. đôi mươi %Câu 48 : Doanh nghiệp Y chuyên nghiệp chế tạo kinh doanh thương mại 1 kiểu loại sản phẩm với dữ liệu năm N cũng như sau :

 • Số lượng sản phẩm A tiêu thu trong năm 100 sản phẩm với giá bán chưa có
  thuế giá trị gia tang là 48 đồng/sản phẩm. Thuế suất giá trị gia tang đầu ra là
  5%. Nợ phải thu từ khách hàng bình quân trong năm 420 triệu đồng
 • Năm N+1:
 • dự đoán con số loại sản phẩm tiêu hao bởi trăng tròn % so sánh có năm N
 • Giá bán 1-1 bị loại sản phẩm & thuế suất thuế giá trị gia tang Output đầu ra cũng như năm N
 • Doanh nghiệp dự định bỏ ngắn kỳ thu tiền xu trung bình hạn chế đi 10 gần so sánh mang năm N
 • Vậy, nợ phải thu bình quân từ khách hàng của doanh nghiệp năm N+1 là:
  a. 424 triệu đồng
  b. 336 triệu đồng
  c. 432 triệu đồng
  d. 500 triệu đồng

Câu 49 : chúng tôi X mang sở hữu cấu Power bản chất đc xem được xem là Gia Công sở hữu 60 % bản chất vay mượn, 40 % bản chất công ty chiếm hữu. Lãi suất vay mượn bản chất được xem là đôi mươi % / năm, thuế suất thuế nguồn thu doanh nghiệp bắt buộc nộp được xem là đôi mươi %. Nếu vào năm chủ sở hữu yên cầu tỷ khẩu phần sanh lời ( ROE ) được xem là 30 % thì tỷ khẩu phần sanh lời kinh tế tài chính của gia tài ( BEP ) tiếp tục được xem là :a. đôi mươi % b. 27 % c. 15 % d. 30 %Câu 50 : khi doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt nhằm thanh toán giao dịch nợ bắt buộc giả căn nhà cung ứng, tiếp tục dẫn tới :a. Làm tránh thông số năng lực giao dịch thanh toán bây giờ b. Làm tránh thông số năng lực thanh toán giao dịch nhanh chóng c. Làm hạn chế thông số thanh toán giao dịch lãi vay mượnd. Cấp tín dụng thanh toán đến người muaCâu 56 : khi nghiên cứu và phân tích tình tiết Power nguồn tiền xu & dùng tiền xu, lượng phần như thế nào biến hóa sau đc xếp trong cột “ Sử dụng tiền ảo ” :a. Tăng quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng b. Tăng khấu hao gia tài cố định và thắt chặt c. Tăng vay mượn lâu dài d. Trả kém nợ đến trái đất chào bánCâu 57 : Lúc nghiên cứu và phân tích tình tiết Power nguồn tiền trong game & dùng tiền vàng, lượng phần như thế nào biến hóa sau đc xếp trong cột “ Diễn biến Power nguồn tiền vàng ” :a. Tăng tín dụng thanh toán mang đến người mua b. Trả kém nợ mang lại địa cầu chào bán c. Trả kém nợ mang lại Chính phủ d. Trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặtCâu 58 : khi nghiên cứu và phân tích tình tiết Power tiền ảo & dùng tiền trong game, các lượng phần như thế nào biến hóa sau đc xếp trong cột “ Diễn biến Power tiền vàng ” :a. Tăng gia tài cố định và thắt chặt b. Giảm kém bản chất bởi tiền ảo c. Tăng dãy tồn dư d. Trả kém nợ mang lại chi phíCâu 59 : Một doanh nghiệp hỗ trợ vốn mang đến gia tài lâu năm bởi Power cốn thời gian ngắn, vấn đề ấy sở hữu nghĩa được xem là :a. Doanh nghiệp đang được hỗ trợ vốn đi theo nguyên lý thích hợp b. Doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí đc ngân sách dùng bản chất, nhưng mà rủi ro đáng tiếc tài chính tăng cao c. Doanh nghiệp mang năng lực giao dịch thanh toán tăng cao d. Doanh nghiệp ấy cải thiện ngân sách dùng bản chất

PHẦN 3: QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

Câu 60 : khi lãi suất vay Thị phần cải thiện lên thì :a. Giá trái khoán cải thiện b. Giá trái khoán hạn chế c. Giá trái khoán không đổid. Giá trái khoán cải thiện cộng sở hữu vận tốc tang của lãi suất vay Thị PhầnCâu 61 : Trái phiếu của công ty du học X mang mệnh giá được xem là 100 đồng / trái khoán ; lãi suất vay của trái khoán được xem là 10 % / năm & đc giao dịch thanh toán tiền ảo lãi chu kỳ 2 dịp / năm. Thời hạn của trái khoán được xem là 10 năm, trái khoán vẫn còn bốn năm khác thì đáo hạn. Tỷ khẩu phần sanh lời yên cầu của người đầu tư đang thi hành được xem là 12 % / năm ; bảng giá trái khoán đúng ngày ngày hôm nay được xem là :a. 90,2 triệu b. 91,2 triệu c. 92,2 triệu d. 93,2 triệuCâu 62 : Trong những nguyên lý xác lập cái tiền vàng của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, nguyên lý làm sao vào những nguyên lý sau không chuẩn :a. Phải tính tới ngân sách thời cơ trong loại tiền vàng b. Phải tính tới ngân sách chìm trong chiếc tiền xu c. Phải tính tới nhân tố lạm phát kinh tế trong loại tiền xu d. Phải tính tới nhân tố ảnh hưởng tác động chéo cánh trong cái tiền xuCâu 63 : cửa hàng Z đang được xem xét góp vốn đầu tư 1 dây chuyền sản xuất nhằm lan rộng ra hoạt động giải trí chế tạo kinh doanh thương mại. Dự tính nguyên giá của dòng thiết bị góp vốn đầu tư được xem là 6 triệu đồng, bản chất lưu động liên tục được xem là 2 triệu đồng. shop sẽ bỏ ra 400 triệu đồng mang đến vấn đề điều tra và nghiên cứu điều tra khảo sát nhu yếu thị phần. Dòng tiền xu của dự án Bất Động Sản được xem là :a. 8 triệu b. 8 triệu c. 6 triệu d. 2 triệuCâu 64 : cửa hàng X dự định triển khai 1 dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thế hệ mang thời hạn hoạt động giải trí được xem là 5 năm, lệch giá thuần được xem là 2 triệu đồng / năm. Thuế suất thuế nguồn thu doanh nghiệp công ty tư vấn du học nên nộp được xem là đôi mươi %. Dòng tiền xu thuần hoạt động giải trí dãy năm của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vào năm đồ vật 1 được xem là :a. 680 triệu b. 520 triệu c. 320 triệu d. 440 triệuCâu 65 : Một dự án Bất Động Sản mang NPV

a. Doanh nghiệp A sở hữu tỷ suất ngân sách cố định và thắt chặt vào tổng ngân sách kinh doanh thương mại tăng cao rộng doanh nghiệp B b. Nếu 2 doanh nghiệp mang tỷ suất ngày càng tăng sản lượng cũng như nhau thì doanh nghiệp A tiếp tục với sự ngày càng tăng về EBIT bự rộng c. Doanh nghiệp A với rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại mập rộng doanh nghiệp B d. Khi thị phần tiêu hao mẫu sản phẩm bị thu nhỏ, doanh nghiệp B tiếp tục bị giảm bớt doanh thu phổ biến rộng doanh nghiệp A

Exit mobile version