Trang chủ » TỔNG HỢP 200+ TỪ VỰNG VỀ THỜI TRANG PHỔ BIẾN NHẤT
articlewriting1 2

TỔNG HỢP 200+ TỪ VỰNG VỀ THỜI TRANG PHỔ BIẾN NHẤT

Thời trang là một lĩnh vực cực “hot” với các bạn trẻ và cơ hội hội nhập với các quốc gia trên thế giới cao. Vì thế, học từ vựng về thời trang là điều vô cùng cần thiết. Giúp dễ dàng ghi nhớ từ vựng, nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình. Vì thế, hãy cùng Langmaster khám phá chi tiết ngay dưới đây nhé.

Xem thêm:

1. Từ vựng tiếng Anh về thời trang

1.1 Từ vựng tiếng Anh về quần áo

 • Anorak / ˈænəræk / : áo ví nam da thật
  ngoài sở hữu nón
 • Bathrobe / ˈbɑːθrəʊbb / : áo choàng rửa mặt
 • Belt / bɛlt / : dây lưng
 • Blazer / ˈbleɪzə / : áo khoác bên ngoài phái mạnh dạng vest
 • Blouse / blaʊz / : áo sơ-mi cô gái
 • Bow tie / baʊ taɪ / : nơ thắt cổ áo phái nam
 • Boxer shorts / ˈbɒksə ʃɔːts / : quần cụt
 • Bra / brɑ / : áo trong cô gái
 • Cardigan / ˈkɑːdɪgən / : áo len ấm thiết lập đằng trước
 • Dinner jacket / ˈdɪnə ˈʤækɪt / : com lê đi dự tiệc
 • Dress / drɛs / : váy đầm ngay lập tức
 • Dressing gown / ˈdrɛsɪŋ gaʊn / : áo choàng vệ sinh
 • Gloves / glʌvz / : bao tay
 • Jacket / ˈʤækɪt / : áo khóa ngoài ngắn
 • Jeans / ʤiːnz / : quần jeans
 • Jumper / ˈʤʌmpə / : áo len ấm
 • Knickers / ˈnɪkəz / : quần trong cô bé
 • Leather jacket / ˈlɛđə ˈʤækɪt / : ​ áo khoác bên ngoài gia
 • Mini skirt / ˈmɪnɪskɜːt : / : váy đầm ngắn
 • Nightie ( nightdress ) / ˈnaɪti ( ˈnaɪtdrɛs ) / : ​ váy đầm nghỉ
 • Nightie / ˈnaɪti / : đầm nghỉ
 • Overalls / ˈəʊvərɔːlz / : quần yếm
 • Overcoat / ˈəʊvəkəʊt / : áo măng tô
 • Pants / pænts / : quần Âu
 • Pullover / ˈpʊlˌəʊvə / : áo len ấm chui đầu
 • Pyjamas / pəˈʤɑːməz / : bộ quần áo nghỉ
 • Raincoat / ˈreɪnkəʊt / : ba con sâu
 • Scarf / skɑːf : / : khăn
 • Shirt / ʃɜːt / : ​ áo sơ mi
 • Shorts / ʃɔːts / : quần lửng
 • Skirt / skɜːt / : phần chân váy
 • Socks / sɒks / : vớ
 • Stockings / ˈstɒkɪŋz / : tất dài
 • Suit / sjuːt / : cỗ com lê nam giới hay cỗ vest thiếu phụ
 • Sweater / ˈswɛtə / : áo len ấm
 • Swimming costume / ˈswɪmɪŋ ˈkɒstjuːm / : áo quần tập bơi
 • T-shirt / ˈtiːʃɜːt / : áo phông thun
 • Thong / θɒŋ / : quần trong dây cáp
 • Tie / taɪ / : cà vạt
 • Tights / taɪts / : quần vớ
 • Top / tɒp / : áo
 • Trousers ( a pair of trousers ) / ˈtraʊzəz ( ə peər ɒv ˈtraʊzəz ) / : quần nhiều năm
 • Underpants / ˈʌndəˌpænts / : quần con nam giới

null

Từ vựng tiếng Anh về quần áo

Xem thêm:

1.2 Từ vựng tiếng Anh về giày dép

 • Wellingtons / ˈwɛlɪŋtənz : / : ủng cao su đặc
 • Wellington boot / ˈwɛlɪŋtən buːt / : bốt ko ngấm lớp nước, ủng
 • Wedge / wɛʤ / : dép đế xuồng
 • Wedge boot / wɛʤ buːt / : giầy đế xuồng
 • Ugg boot / ʌg buːt / : bốt lông chiên
 • Trainers / ˈtreɪnəz / : giầy hình dáng thể thao
 • Timberland boot / ˈtɪmbəlænd buːt / : bốt gia tăng cao cổ bắt buộc dây cáp
 • Thigh high boot / θaɪ haɪ buːt / : bốt quá cao thừa gối
 • Stilettos / stɪˈlɛtəʊz / : giầy gót nhọn
 • Sneaker / ˈsniːkə / : giầy dáng thể thao
 • Slippers / ˈslɪpəz / : dép đi vào ngôi nhà
 • Slip on / slɪp ɒn / : giầy lười hình dáng thể thao
 • Sandals / ˈsændlz / : dép xăng-đan
 • Peep toe / piːp təʊ / : giầy hở mũi
 • mở cửa toe / ˈəʊpən təʊ / : giầy quá cao gót hở mũi
 • Monk / mʌŋk / : giầy quai thầy tu
 • Moccasin / ˈmɒkəsɪn / : giầy Mocca
 • Mary jane / ˈmeəri ʤeɪn / : giầy che mũi với quai cầm ngang
 • Loafer / ˈləʊfə / : giầy lười
 • Lining / ˈlaɪnɪŋ / : lớp lót phía vào giầy
 • Knee high boot / niː haɪ buːt / : bốt tăng cao gót
 • Insole / ˈɪnsəʊ / : đế vào
 • Clog / klɒg / : guốc
 • Chunky heel / ˈʧʌŋki hiːl / : giầy, dép đế khô
 • Chelsea boot / ˈʧɛlsi buːt / : bốt cổ rẻ đến mắt cá chân chân
 • Boots / buːts / : bốt
 • Bondage boot / ˈbɒndɪʤ buːt / : bốt quá cao gót quá cao cổ
 • Ballerina flat / ˌbæləˈriːnə flæt / : giầy đế bởi phong cách múa cha lê
 • Ankle strap / ˈæŋkl stræp / : giầy quá cao gót quai miếng cầm ngang

null

Từ vựng tiếng Anh về giày dép

Xem thêm: 

1.3 Từ vựng tiếng Anh về mũ

 • Top hat / tɒp hæt / : nón chóp quá cao
 • Mortar board / ˈmɔːtə bɔːd / : nón tốt nghiệp
 • Helmet / ˈhɛlmɪt / : mũ bảo hiểm
 • Hat / hæt / : nón
 • Hard hat / hɑːd hæt / : nón bảo lãnh
 • Flat cap / flæt ˈkæp / : mũ lưỡi trai
 • Fedora / fɪˈdəʊrə / : mũ phớt mượt
 • Deerstalker / ˈdɪəˌstɔːkə / : nón thợ săn
 • Cowboy hat / ˈkaʊbɔɪ hæt / : nón cao bồi
 • Bucket hat / ˈbʌkɪt hæt / : mũ tai bèo
 • Bowler / ˈbəʊlə / : nón trái dưa
 • Beret / ˈbɛreɪ / : mũ nồi
 • Baseball cap / ˈbeɪsbɔːl ˈkæp / : mũ lưỡi trai
 • Balaclava / ˌbæləˈklɑːvə / : nón len boss đầu & cổ
 • Stingy brim / ˈstɪnʤi ˈbrɪm / : vành nón
 • Campaign / kæmˈpeɪn / : nón sử dụng nhằm hoạt động ( cắm trại )
 • Boater / ˈbəʊtə / : nón chèo thuyền
 • Panama / ˌpænəˈmɑː / : nón panama

null

Từ vựng tiếng Anh về mũ

Xem thêm:

2. Tên các loại phong cách thời trang

Bên cạnh những từ vựng về thời trang sống bên trên thì phải cộng Langmaster mày mò lắp những thương hiệu Hotline của những phong thái thời trang thông dụng lúc bấy giờ bên dưới trên đây nhé :

 • Arty / ’ ɑ : ti / : nghệ sỹ
 • Bohemian / bou’hi : mjən / : bô hê miêng
 • Classic / ’ klæsik / : cổ xưa
 • Chic / ʃi : k / : sang chảnh
 • Exotic / eg’z ɔtik / : tinh xảo
 • Glamorous / ’ glæmərəs / : điệu đàng
 • Flamboyant / flæm ’ bɔiənt / : rực rỡ tỏa nắng
 • Romantic / rə ’ mæntik / : tràn đầy sức sống
 • Sophisticated / sə ’ fistikeitid / : tinh xảo
 • Sexy / ’ seksi / : quyến rũ
 • Western / ’ westən / : miền Tây
 • Preppy / prepi / : nữ sinh
 • Traditional / trə ’ diʃənl / : truyền thống lịch sử
 • Punk / pʌɳk / : làm mưa làm gió
 • Rocker / ’ rɔkə / : tay chơi nhạc Rock
 • Tomboy / ’ tɔmbɔi / : cô gái nam tính mạnh mẽ
 • Dramatic / drə ’ mætik / : vui sướng
 • Goth / gɔθ / : Gô tích
 • Sporty / ’ spɔ : ti / : trẻ trung và tràn trề sức khỏe, dáng thể thao
 • Gamine / ’ ɡæmɪn / : con nít, nghịch ngợm
 • Trendy / ’ trɛndi / : cao cấp
 • Natural / ’ nætʃrəl / : tự nhiên và thoải mái, tự do

null

Tên các loại phong cách thời trang

3. Từ ngữ chuyên ngành về may mặc

Ngoài các từ vựng về thời trang sống bên trên thì cần cộng Langmaster tò mò gắn những từ vựng về may mặc bên dưới phía trên nhé :

 • Approved swatches / əˈpruːvd ˈswɒʧɪz / : Tác nghiệp vải vóc
 • Armhole panel / ˈɑːmhəʊl ˈpænl / : Nẹp vòng nách
 • Armhole depth / ˈɑːmhəʊl dɛpθ / : Hạ nách
 • Armhole seam / ˈɑːmhəʊl siːm / : Đường ráp vòng nách
 • Around double-piped pocket / əˈraʊnd ˈdʌbl-paɪpt ˈpɒkɪt / : Quanh túi viền song
 • Assort màu sắc / əˈsɔːt ˈkʌlə / : Phối màu
 • At waist height / æt weɪst haɪt / : Tại độ tăng cao của vùng bụng
 • Automatic pocket welt sewing machine / ˌɔːtəˈmætɪk ˈpɒkɪt wɛlt ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn / : Máy may túi tự động hóa
 • Automatic serge / ˌɔːtəˈmætɪk sɜːʤ / : Máy vừa may vừa xén tự động hóa
 • Automatic sewing machine / ˌɔːtəˈmætɪk ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn / : Máy may tự động hóa
 • Back body toàn thân / bæk ˈbɒdi / : Thân sau
 • Back collar height / bæk ˈkɒlə haɪt / : Độ tăng cao cổ sau
 • Back neck insert / bæk nɛk ˈɪnsət / : Nẹp cổ sau
 • Backside collar / ˌbækˈsaɪd ˈkɒlə / : Vòng cổ giữa sau
 • Belt loops above dart / bɛlt luːps əˈbʌv dɑːt / : Dây khuy qua cốc
 • Bind-stitching machine / baɪnd-ˈstɪʧɪŋ məˈʃiːn / : Máy cầm lai quần
 • Binder machine / ˈbaɪndə məˈʃiːn / : Máy viền
 • Bottom hole placket / ˈbɒtəm həʊl ˈplækɪt / : Nẹp khuy
 • Bound seam / baʊnd siːm / : Đường viền
 • Button distance / ˈbʌtn ˈdɪstəns / : Khoảng cách buton
 • màu sắc matching / ˈkʌlə ˈmæʧɪŋ / : Đồng màu
 • màu sắc shading complete phối / ˈkʌlə ˈʃeɪdɪŋ kəmˈpliːt sɛt / : Phối cỗ kì cục nhau
 • Màu sắc shading / ˈkʌlə ˈʃeɪdɪŋ / : Khác màu sắc
 • Cut against nap direction / kʌt əˈgɛnst næp dɪˈrɛkʃən / : Cắt ngược chiều tuyết
 • Cut with nap direction / kʌt wɪđ næp dɪˈrɛkʃən / : Cắt cộng chiều tuyết
 • Decorative tape / ˈdɛkərətɪv teɪp / : Dây thêu bày diễn trang trí
 • Double chains stitched / ˈdʌbl ʧeɪnz stɪʧt / : Mũi song

null

Từ ngữ chuyên ngành về may mặc

 • Double collar / ˈdʌbl ˈkɒlə / : Cổ song
 • Double sleeve / ˈdʌbl sliːv / : Tay đôi
 • Draw cord / drɔː kɔːd / : Dây luồn
 • Fabric defects / ˈfæbrɪk dɪˈfɛkts / : Những hỏng về vải vóc
 • Fabric tệp tin wrong direction / ˈfæbrɪk faɪl rɒŋ dɪˈrɛkʃən / : Khác sớ vải vóc
 • Felled binding seam slash / fɛld ˈbaɪndɪŋ siːm slæʃ / : Máy cắt & khâu viền
 • Fiber nội dung / faɪbə ˈkɒntɛnt / : Thành phần vải vóc
 • Hip side / hɪp saɪd / : Dọc quần
 • Imitated slit / ˈɪmɪteɪtɪd slɪt / : Giả bổ tà
 • Imitation leather / ˌɪmɪˈteɪʃən ˈlɛđə / : Vải giả da
 • Inside left chest pocket / ɪnˈsaɪd lɛft ʧɛst ˈpɒkɪtt / : Túi ngực quả bên vào áo
 • Low turtleneck / ləʊ ˈtɜːt ( ə ) lˌnɛk / : Cổ lọ phải chăng
 • Low V collar / ləʊ viː ˈkɒlə / : Cổ rẻ hình chữ V
 • Outside collar / ˌaʊtˈsaɪd ˈkɒlə / : Cổ ngoại trừ
 • Pocket bag / ˈpɒkɪt bæg / : Túi lót
 • Presser foot / ˈprɛsə fʊt / : Chân vịt
 • Rubber band stitch machine / ˈrʌbə bænd stɪʧ məˈʃiːn / : Máy may dây cáp cao su đặc
 • Seam pocket / siːm ˈpɒkɪt / : Đường may túi
 • Shank button / ʃæŋk ˈbʌtn / : Nút hình khối nám
 • Single needle lockstitch sewing machine / ˈsɪŋgl ˈniːdl ˈlɒkstɪʧ ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn / : Máy may một kim đối kháng
 • Steam boiled / stiːm bɔɪld / : Nồi hơi lớp nước
 • Twin / Double needle lockstitch sewing machine / twɪn / ˈdʌbl ˈniːdl ˈlɒkstɪʧ ˈsəʊɪŋ məˈʃiːn / : Máy may nhì kim

ĐĂNG KÝ NGAY :

4. Những cụm từ, thành ngữ về chuyên ngành thời trang trong tiếng Anh

Hãy cộng Langmaster mày mò những nhiều từ, thành ngữ về chuyên ngành thời trang gần bên dưới trên đây nhé :

 • Designer label / dɪˈzaɪnə ˈleɪbl / : Nhãn dãy phong cách thiết kế
 • Dress for the occasion / drɛs fɔː đi əˈkeɪʒən / : khoác phục trang tương thích có thời hạn, khu vực, event
 • Fashion House / ˈfæʃən haʊs / : Nhà kiểu mốt
 • Fashion show / ˈfæʃən ʃəʊ / : Buổi trình diễn thời trang
 • Hand-me-downs / ˈhændmiːˈdaʊnz / : Quần áo cũ của anh / chị nhằm lại
 • Off the peg / ɒf đə pɛg / : Đồ may sẵn
 • Strike a pose / straɪk ə pəʊz / : tâm thế đứng ( tâm thế sản xuất dáng vẻ trước ống kính )
 • The height of fashion / đə haɪt ɒv ˈfæʃən / : hợp thời trang
 • Be dressed lớn kill / biː drɛst tuː kɪl / : Mặc sao mang đến khiến đc tuyệt hảo có loài người dị thường
 • Be old-fashioned / biː əʊld-ˈfæʃənd / : Thời trang lạc hậu, ăn diện lỗi thời
 • Be on trend / biː ɒn trɛnd / : Cập nhật khuynh hướng
 • Be well dressed / biː wɛl drɛst / : khoác hợp thời thượng
 • Dress lớn kill / drɛs tuː kɪl / : Ăn mặc cực kỳ mang mức độ hút
 • Get dressed up / gɛt drɛst ʌp / : Ăn mặc chỉnh tề
 • Go out of fashion / gəʊ aʊt ɒv ˈfæʃən / : Lỗi kiểu mẫu, lạc hậu
 • Have a sense of phong cách / hæv ə sɛns ɒv staɪl / : Có gu về thời trang
 • Have an eye for fashion / hæv ən aɪ fɔː ˈfæʃən / : Có thị giác thẩm mỹ và nghệ thuật về thời trang
 • Keep up with the latest fashion / kiːp ʌp wɪđ đə ˈleɪtɪst ˈfæʃən / : đi theo kịp xu thế thế hệ số 1 của thời trang .

null

Những cụm từ, thành ngữ về chuyên ngành thời trang trong tiếng Anh

 • Look good in / lʊk gʊd ɪn / : Mặc trong nhìn thấy xinh
 • Mix & match / mɪks ænd mæʧ / : Bước set đồ gia dụng, bí quyết tích hợp những phục trang riêng lẻ thành 1 phối đồ dùng hoàn hảo
 • Suit someone / sjuːt ˈsʌmwʌn / : vừa khít, thích hợp có 1 ai ấy
 • Take pride in one’s appearance / teɪk praɪd ɪn wʌnz əˈpɪərəns / : chú ý đến vẻ vẻ bên ngoài của 1 ai ấy
 • Vintage clothes / ˈvɪntɪʤ kləʊđzz / : Trang phục cổ xưa
 • Well-dressed / wɛl-drɛst / : Ăn mặc xinh
 • Fashion victim / ˈfæʃən ˈvɪktɪm / : nạn nhân của thời trang
 • Fashion trend / ˈfæʃən trɛnd / : khuynh hướng thời trang
 • ( Fashion ) trendsetter / ( ˈfæʃən ) ˈtrɛndˌsɛtə / : quần chúng. # sản xuất ra khuynh hướng thời trang
 • High-street fashion / haɪ-striːt ˈfæʃən / : Thời trang tầm trung
 • High-end / luxurious fashion / haɪ-ɛnd / lʌgˈzjʊərɪəs ˈfæʃən / : Thời trang hạng sang
 • Be back in fashion / biː bæk ɪn ˈfæʃən / : 1 kiểu mốt từ ngày xưa ni sẽ quay về
 • have an eye for ( fashion ) / hæv ən aɪ fɔː ( ˈfæʃən ) / : với năng khiếu về thời trang / ăn diện
 • Keep up with / Catch the latest fashion / kiːp ʌp wɪđ / kæʧ đə ˈleɪtɪst ˈfæʃən / : Bắt kịp khuynh hướng thời trang
 • Go out of fashion / phong cách / gəʊ aʊt ɒv ˈfæʃən / staɪ / : Lỗi 1, hạt lạc kiểu mẫu
 • Fashion-conscious / ˈfæʃən-ˈkɒnʃəs / : Đam mê thời trang / Nghiện thời trang

5. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thường dùng về thời trang

5.1 Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh về chủ đề thời trang

Dưới trên đây được xem là các kiểu câu bàn giao giờ Anh về vấn đề thời trang nhằm hành khách tìm hiểu thêm :

 • Lan not only has a standard figure but also has a trendy style of dress:Lan ko chỉ sở hữu tầm vóc chuẩn chỉnh mà vẫn còn sở hữu gu ăn diện cao cấp .
 • I don’t have a certain style of dress. Instead, I usually wear comfortable clothes: Tôi ko với gu ăn diện nhất thiết. Thay trong đấy, bên tôi tầm thường khoác các bộ đồ áo tự do .
 • Korean style has become a trend among young people. Because it brings femininity, lightness and charm: Phong cách Nước Hàn sẽ biến thành khuynh hướng so với giới trẻ con. Bởi mang đến sự dịu dàng êm ả, nhẹ dịu & hấp dẫn .
 • With just a skirt, jacket and shoes, she turned into a personality, casual girl: Chỉ mang 1 cái phần chân váy, cái áo khoác bên ngoài & song giầy sẽ biến hóa cô đấy biến thành 1 cô phái nữ đậm cá tính, thời kém cỏi .
 • I don’t like to wear sexy clothes, because it doesn’t fit my figure: Tôi ko mê say khoác xống áo điệu đàng, do chúng ko tương thích có dáng vóc của chúng tôi .

null

 Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh về chủ đề thời trang

5.2 Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại các cửa hàng thời trang

Ngoài các từ vựng về thời trang phổ cập sống bên trên thì nên cộng Langmaster tò mò những kiểu câu bàn giao giờ đồng hồ giờ Anh trên shop thời trang gần bên dưới phía trên nhé :

5.2.1 Khi đón tiếp khách hàng

 • Hi, can I help you:Xin xin chào, bên tôi hoàn toàn có thể trợ giúp gì đến các bạn .
 • Hello, are you looking to buy clothes for yourself or for your husband?: Xin xin chào, hành khách đang được mong muốn sắm sắm xống áo mang lại gia đình bạn xuất xắc mang lại ck ráng ?
 • Do you want to buy a dress or buy pants? I will advise you on the size: quý khách hàng mong muốn sắm váy đầm tốt tậu quần ? Tôi tiếp tục support kích cỡ trợ giúp du khách .
 • What color jacket would you like to wear? We have a lot of different colors here: quý khách mong muốn khoác áo khóa ngoài màu sắc gì ? Tại trên đây Công ty Đà Nẵng Discovery với siêu rộng rãi màu sắc nổi trội nhau ấy .
 • Hello, we are having a 10% discount on all products. Just choose comfortably: Xin xin chào, Danang Discovery đang được với công tác áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 10 % mang lại hàng loạt mẫu sản phẩm. Bạn cứ tìm tự do nhé .
 • Wait a minute, I’ll find a size M for you: Chờ chúng tôi một chút ít, chúng tôi tiếp tục mua form size M đến khách tham quan .

5.2.2 Khi khách hàng thử quần áo

 • The fitting room is at the end of the corridor, you can go there to try it on: Phòng hãy thử trang bị sống cuối hiên chạy dọc, khách du lịch hoàn toàn có thể đến ấy nhằm hãy thử .
 • Do you like this dress? It fits you very well: Quý Khách mang ưa thích cái váy đầm nè ko ? Nó siêu vừa khít sở hữu khách du lịch .
 • Do these pants fit? If it’s wide, you can try size S: Chiếc quần nà với vừa ko ? Nếu bát ngát thì khách tham quan hoàn toàn có thể hãy thử kích thước S nhé .
 • I will keep this shirt for you: Tôi tiếp tục giữ lại cái áo nè mang lại khách tham quan .

null

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại các cửa hàng thời trang

5.2.3 Mẫu câu dành cho khách hàng

 • I’m looking to buy a long floral dress for the beach:Tôi đang được mong muốn sắm 1 cái váy đầm hoa lâu năm nhằm đi hồ .
 • Is this shirt a size S?:Cái áo nè với form size S ko ?
 • How much does this dress cost? Is there a discount?: Cái váy đầm nào với báo giá bao lăm ? Có đc giảm ngay ko ?
 • Can I try on these pants?: Tôi hoàn toàn có thể hãy thử chiếc quần nè đc ko ?
 • Is this dress black?:Cái váy đầm nào sở hữu màu sắc Đen ko ?

Đăng ký TEST Online Miễn Phí Ở Đây

Phía trên là toàn bộ từ vựng về thời trang để bạn tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Ngoài ra, đừng quên thực hiện bài test trình độ tiếng Anh online tại Langmaster để đánh giá trình độ tiếng Anh của mình một cách chính xác, nhanh nhất. Từ đó có thể xây dựng lộ trình học phù hợp cho mình nhé.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *