Trang chủ » Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
articlewriting1 2

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/12/2017 – 09:27:00 AMChức năng, trách nhiệm & cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của https://seazen.vn/ Quốc phòng, an ninh

Quyết định khoản 1886 / QĐ-BKHĐT Trong ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư .

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Quốc phòng, an ninh được xem là đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trợ giúp Bộ trưởng triển khai công dụng quản trị Chính phủ về kế hoạch & đầu tư tăng trưởng đính thêm tăng trưởng kinh tế tài chính, cộng đồng sở hữu củng cố quốc phòng, an ninh bên trên mỗi nghành nghề dịch vụ & địa phận cả lớp nước ; về bảo vệ nhu yếu đến quốc phòng, an ninh vào thời bình & thời chiến ; về chính sách, chủ trương tương quan tới quốc phòng, an ninh .

Điều 2. Nhiệm vụ

một. Nghiên cứu kế hoạch, đầu tư và quy hoạch, kế hoạch bảo vệ mang lại nhu yếu quốc phòng, an ninh ; phối kết hợp mang những đơn vị chức năng sở hữu tương quan vào Bộ kiến thiết xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – cộng đồng bình thường của cả lớp nước, đầu tư và quy hoạch tăng trưởng chốn, chủ quyền lãnh thổ đính thêm có nhu yếu Quốc phòng, an ninh .
2. Chủ trì tổ hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn & hằng năm về bảo vệ nhu yếu quốc phòng, an ninh vào thời bình, thời chiến, gồm có những ngành & nghành quốc phòng, an ninh, tư pháp, biên cương lục địa, Biển đông – Hải đảo, bảo đảm an toàn trung tâm cách mệnh & cơ yếu nhà nước ; những trách nhiệm của Ban quản trị Lăng quản trị Sài Gòn, Hội cựu chiến binh Nước Ta. Các Chương trình tiềm năng : Quốc phòng an ninh bên trên địa phận hết sức quan trọng ; Biển đông – Hải đảo bảo vệ đến nghành Quốc phòng an ninh bên trên hồ & Hải đảo ; Đảm bảo thứ tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải, phòng cháy khét chữa trị cháy khét, ngăn chặn tầy & ma túy ; Công nghiệp quốc phòng triển khai Nghị quyết 06 – NQ / trung ương của Bộ Chính trị .
tam. Nghiên cứu, đề xuất kiến nghị, thăng bằng & chọn lựa những dự án Bất Động Sản đầu tư, những lịch trình bảo vệ Quốc phòng, an ninh ở trong nghành nghề dịch vụ Vụ đảm nhiệm ; có tác dụng mai mối theo dấu, quản trị những công tác, dự án Bất Động Sản vào nghành nghề dịch vụ Quốc phòng, an ninh, tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ .
bốn. Chủ trì tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá những đầu tư và quy hoạch, lịch trình, dự án Bất Động Sản đặc biệt quan trọng ở trong nghành nghề dịch vụ Quốc phòng, an ninh, tư pháp ; kết hợp có những đơn vị chức năng tương quan thẩm định và đánh giá những dự án Bất Động Sản đầu tư và quy hoạch tăng trưởng ngành, chốn chủ quyền lãnh thổ, những dự án Bất Động Sản đầu tư ; nhập cuộc thẩm định và đánh giá xây dựng thế hệ, bố trí, tổ chức triển khai lại đơn vị nằm trong ngành Quốc phòng, an ninh .
5. Nghiên cứu, nhập cuộc đề xuất kiến nghị những chính sách, chủ trương tăng trưởng & bảo vệ những trách nhiệm Quốc phòng, an ninh, tư pháp, giải quyết và khắc phục thành tựu chất độc hại hóa chất sau cuộc chiến tranh, kiếm tìm cứu vớt nàn ; nhập cuộc thiết kế xây dựng những dự án Bất Động Sản Luật, Pháp lệnh, câu chữ quy phạm pháp luật Đặc biệt tương quan tới quốc phòng, an ninh nằm trong thẩm quyền quản trị của Bộ .
6. Kiểm tra, theo dấu tổ hợp thực trạng triển khai những đầu tư và quy hoạch, kế hoạch, lịch trình, dự án Bất Động Sản ; báo cáo giải trình nhìn nhận tình trạng triển khai kế hoạch hằng mon, mến & dãy năm của những ngành, nghành nghề dịch vụ trực thuộc Vụ đảm nhiệm ; yêu cầu những phương án giải quyết và xử lý các thắc mắc vào quy trình tiến hành thực thi kế hoạch .
7. Phối hợp sở hữu đơn vị chức năng tương quan chỉ dẫn, theo dấu, điều tra, kiểm soát, thống kê giám sát nhìn nhận đầu tư những dự án Bất Động Sản đầu tư và quy hoạch, dự án Bất Động Sản đầu tư tương quan tới Quốc phòng, an ninh, tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ .
tám. Tổ chức nghiên cứu và điều tra, dự đoán, tích lũy thông báo về những yếu tố Quốc phòng, an ninh tương quan tới kinh tế tài chính – cộng đồng nhằm ship hàng kiến thiết xây dựng & điều hành quản lý kế hoạch .
9. Làm mai mối tổ hợp kế hoạch những bộ, ngành : Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban Cơ yếu nhà nước, Ban quản trị Lăng quản trị Sài Gòn & Hội Cựu chiến binh Nước Ta .
10. Thực hiện những trách nhiệm không giống nhau đi theo cắt cử của Bộ trưởng .

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Quốc phòng, an ninh mang Vụ trưởng & một số ít Phó Vụ trưởng. Biên chế của Vụ bởi vì Bộ tr ­ ­ ­ ưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư quyết định hành động .
Cán bộ chỉ huy & nhân viên ở trong Vụ Quốc phòng, an ninh bởi vì Bộ Quốc phòng & Bộ Công an biệt phái đi theo nhu yếu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Các chức vụ cán bộ chỉ huy & nhân viên của Vụ Quốc phòng, an ninh tương tự những chức vụ của những sĩ quan công tác làm việc sống những viên ở trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng & Bộ trưởng Bộ Công an lao lý đi theo sự nhất thống quan điểm mang Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư .

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định nào với hiệu lực thực thi hiện hành đề cập tự Trong ngày cam kết. Những lao lý trước phía trên quả sở hữu Quyết định nà những huỷ bỏ .

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh & Người đứng đầu những đơn vị chức năng, tổ chức triển khai ở trong Bộ Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm thực hành quyết định hành động nè. / .

Bộ trưởng

Đã ký kết

Nguyễn Chí Dũng

attach File đính kèm:
1886.QD.BKHDT.pdf


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14908

  • vedautrang
  • print 

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *